LED_miljo.jpg

LED, ekonomi och miljö

Överlägsen effektivitet ger lägre miljöpåverkan

Den energi som en armatur förbrukar under drift är belysningens största miljöpåverkan. För att minska energiåtgång och miljöpåverkan gäller det att åstadkomma en så hög energieffektivitet som möjligt.

LED-teknik är mycket energieffektiv och ger stora mängder ljus i förhållande till den elektricitet som förbrukas. De positiva effekterna på miljön i form av lägre energiförbrukning är därför stora.

 

fagerhult_led_LCC_energi

Jämförelse av energiförbrukning T5-armatur – LED-armatur.

Energieffektivitet och livslängd är dock alltid beroende av hur armaturen har konstruerats och i vilket sammanhang den är tänkt att användas. I takt med att tekniken utvecklas, förbättras även ljusutbytet hos LED.

 

 

Byte av ljuskälla behövs inte längre

LED-armaturer är i stort sett underhållsfria då man inte behöver utföra byte av ljuskälla. Dock måste man ta hänsyn till nedsmuts­ning – inomhus såväl som utomhus.

Tåliga för mekanisk påverkan

Ytterligare en fördel med lysdioder är att de inte innehåller rörliga eller ömtåliga delar. Rätt konstruerade LED-armaturer är robusta och motstår vibrationer och andra mekaniska påkänningar mycket väl.