Belysningsguider

Skola och lärmiljö

Det finns olika typer av belysningslösningar som passar för olika åldersgrupper och moment i undervisningen. En välplanerad lärmiljö ökar elevens möjligheter att ta del av utbildningen och möjligheten till att behålla koncentrationen under längre arbetspass.

Klassrum

Klassrummet är en dynamisk plats, där många undervisningsmoment ska kunna genomföras. Det är också en plats för trygghet och arbetsro. Vi vill med våra belysningslösningar vara med och skapa en inkluderande lärmiljö.

1 min läsning

Klassrum med pendlad belysning

I klassrum är det viktigt att ha en bra balans mellan direkt ljus mot arbetsytan och omfältsljus mot väggar och tak. Våra pendlade armaturer distribuerar ljuset effektivt utan att blända och ger en jämn belysning på arbetsytan.

2 min läsning

Klassrum med infälld belysning

Önskar man ett renare undertak kan man välja en infälld lösning. Värt att tänka på är att man bör flytta ut armaturerna längre ut mot väggarna för att få mer ljus på väggarna och komplettera med en väl avbländad tavelbelysning.

1 min läsning

Korridor & öppen yta

Korridorer är inte bara kommunikationsytor, de kan likaväl vara ett karaktäriserande stråk igenom skolan. En bra kommunikationsyta syftar till att underlätta förflyttning, flöde av människor och att ge struktur i byggnaden. 

1 min läsning

Bibliotek & läsesal

Det klassiska skolbiblioteket har moderniserats i och med digitaliseringen, men det rymmer fortfarande de olika klassiska funktionerna. Här har eleverna möjlighet till egna studier, grupparbeten eller informationssökning. 

2 min läsning

Aula & hörsal

I en aula eller hörsal ska det finnas utrymme för både ovanligheter och vardagliga undervisningsmoment. Men oavsett om det är slutprov, konsert eller presentation måste ljuset i lokalen kunna anpassas så att upplevelsen blir optimal.

1 min läsning

Multihall

Moderna inomhusanläggningar för sport och motion ligger vanligtvis i anslutning till skolor. Att kunna utnyttja sporthallen maximalt är ett måste, ofta används de för skolundervisning på dagen och av föreningslivet på kvällar och helger.

2 min läsning

Skolgården

Skolans lärmiljöer fortsätter även utanför klassrummets lokaler. Utomhus har vi en precis lika viktig del av skolans miljöer, möjligheten till avkoppling och återhämtning på skolgården.

1 min läsning

Kontakta oss så pratar vi om ditt nästa projekt

Vi vet att både utmaningar och behov skiljer sig beroende på vem du är och i vilken fas av projektet du jobbar. Vår inblick i projekteringsprocessen gör det enklare för dig att göra rätt.