Sustainability_Pure_materials.png

Pure materials.

De material som våra produkter tillverkas av utgör en väsentlig del av vårt totala klimatavtryck. Materialens betydelse kommer att växa ytterligare i takt med ökad fokus på mer energieffektiva produkter och att den el som används vid förbrukningen blir allt grönare.

Vi strävar därför att ersätta jungfruliga material och fossila ämnen med förnybara och återvunna material, samt säkerställer att nya leverantörer lever upp till våra hållbarhetskriterier och vår Code of Conduct.

 

Våra mål är:
 

- att våra produkter till minst 80% ska bestå av förnybara eller återvunna material.

- att samtliga leverantörer har utvärderats genom hållbarhetskriterier och uppfyller vår Code of Conduct.

- att hjälpa våra kunder att göra medvetna val genom att redovisa våra produkters miljöpåverkan i EPDer (Environmental Product Declarations).

 


 

TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_12.png

FN:S GLOBALA MÅL NR 12

Hållbar konsumtion och produktion

FN:s mål om hållbar konsumtion och produktion handlar om att minska vårt ekologiska fotavtryck globalt. Vårt bidrag är att använda naturresurser ansvarsfullt och dela kunskap som hjälper användaren av våra produkter att göra mer hållbara val.

12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser

Vi ställer om till förnybara och återvunna material.

12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar

Vi redovisar våra produkters miljöpåverkan genom EPD:er. Vi kan på så sätt upplysa våra kunder kring hur de kan göra mer hållbara val. 

Vad gör vi för att nå våra mål?

 

Att utforska nya material kommer naturligt för oss och vi tänker gärna nytt. Vi väljer material med omsorg och där vi kan göra störst skillnad, och utan att kompromissa med ljuskomfort. Vår nyfikenhet och drivkraft kan ibland leda till att ett material uppgraderas till ett bättre alternativ, att vi byter från ett material till ett annat eller att vi helt enkelt testar ett – för oss – helt nytt material där allt behöver justeras in från grunden. Det som tidigare var pionjäranda är idag en känsla av ansvar och viljan att använda material på ett hållbart sätt.

Läs mer om Notor 36 – en produkt i återvunnen aluminium

Läs mer om Discovery – från fossil plast till förnybarplast

Läs mer om Kvisten – en produkt i trä där varje detalj ifrågasatts

Läs mer om Multilume Re:Think – från plåt till förnybar papp

Vi använder aluminiumprofiler i många av våra produkter, på grund av materialets goda egenskaper och vikt. Men aluminium är även ett material som kräver enorma mängder energi vid framställningen, vilket är kostsamt för vår planet och kan medföra stora utsläpp av växthusgaser vid utvinningen.

Från och med 2022 använder Fagerhult endast aluminiumprofiler som är certifierade, med krav på ursprungsmärkning av materialet, där energin i tillverkningen enbart kommer från förnybara källor. Denna förändring reducerar klimatpåverkan från framställningen av aluminiumgöt med 40% jämfört med den europeiska snittet och har 78% lägre klimatpåverkan jämfört med världssnittet av aluminiumgöt.

Emballaget till våra nyutvecklade produkter ska företrädesvis vara av förnybara eller återvunna material. Även till existerande produkter ses emballaget över, och exempelvis ersätts plastemballage med wellpapp. För att sänka klimatpåverkan från emballagestödet runt våra produkter, väljer vi att endast använda frigolit som är tillverkat av 50% återvunnet material. Detta reducerar vårt klimatavtryck med cirka 30 ton CO2 varje år.

För alla armaturer finns en materialdeklaration som visar vilka typer av material som ingår i produkten. En del produkter har också en tredjepartsgranskad Environmental Product Declaration (EPD), en miljövarudeklaration som följer internationella standarder. Målet är att alla Fagerhults nyutvecklade armaturer ska ha en EPD. Du hittar de EPD:er som för närvarande är tillgängliga under Nerladdningar, i vår produktfiltrering eller på respektive produktsida.

Vår globala närvaro ställer höga krav på att vi och våra samarbetspartners tar ansvar – för planeten och utifrån ett socialt perspektiv. Vår uppförandekod (Code of Conduct) ger tydliga riktlinjer som alla inom vår koncern samt partners förväntas följa. Vi utbildar löpande medarbetare om uppförandekoden och hur den ska efterlevas.

life-earth-on-black.gif

Våra livscykelanalyser (LCA) visar att materialet idag utgör omkring 25% av armaturens klimatpåverkan över livscykeln. Om fossilfri el används så utgör materialens påverkan cirka 85%. Det är här vi kan göra den största skillnaden genom att använda tillgångar av resurser på ett ansvarsfullt sätt. För att nå en långsiktig lösning, behöver vi använda förnybara och återvunna resurser och material.

Våra prioriterade åtgärdsområden

Sustainability_Circular_solutions.png

Circular solutions

Läs mer

Sustainability_Energy_efficiency.png

Energy efficiency

Läs mer

Sustainability_Conscious_production.png

Conscious production

Läs mer