Personuppgiftspolicy för Fagerhults hemsida

Fagerhults Belysning AB (härefter ”Fagerhult”, ”vi” eller ”företaget”) värnar alltid om din integritet och förstår vikten av att på ett korrekt sätt hantera dina personuppgifter. Vi samlar in olika typer av personuppgifter beroende på vilken roll du har (kund, hemsidebesökare eller annan) och har därför valt att dela upp nedanstående information på olika situationer.

När Fagerhult behandlar dina personuppgifter har du alltid rätt att begära ett registerutdrag för att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, under vissa förutsättningar få uppgifter raderade och felaktiga uppgifter rättade. Därutöver finns i vissa fall möjlighet att begära dataportabilitet.


All behandling av personuppgifter sker inom EU/EES med undantag av en tjänsteleverantör, ClickDimension som används i samband med marknadsutskick och som är etablerad i USA. Med denne leverantör har Fagerhult adekvata skyddsåtgärder på plats för att säkerställa säker hantering av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av samtliga personuppgifter är:
Fagerhults Belysning AB, 556321-8659
556 80 Habo, Sverige

Besökare av Fagerhults hemsida samt prenumerant av nyhetsbrev

Fagerhult har utvecklat sina webbtjänster för att informera om nyheter, marknadsföra produkter och göra dokumentation och program lätt tillgängliga. Personuppgifter som samlas in används för att få stöd för utveckling av företagets webbplatser, produkter och tjänster. Vi sammanställer även besöksstatistik för våra webbplatser, se information om Cookies.

Vid anmälan till vårt nyhetsbrev samlar vi in namn och e-post, vilka vi sedan använder endast för att administrera utskicken av nyhetsbreven. Du har rätt att när som helst avregistrera dig från dessa utskick. I övriga formulär såsom kontakt och anmälan till event samlar vi in namn, e-post, telefonnummer, företagsnamn, titel och intresseområde för att återkomma med relevant information från Fagerhult.

Den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter som du lämnar via ditt besök på eller ifyllande av formulär på hemsidan är samtycke och uppgifterna sparas inte längre tid än vad ändamålet kräver. Därefter gallras de i enlighet med vår gallringspolicy. 

Vem har tillgång till informationen?

Den information som kommer Fagerhult tillhanda kommer endast att användas av Fagerhult eller Fagerhults representanter.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Fagerhult samlar in uppgifter på frivillig basis. Informationen används senare för att komma i kontakt med dig som användare för att informera om nyheter på webbplatsen, för att informera om företagets produkter och tjänster samt för att ge effektiv och anpassad kundsupport. Exempel på användningsområden för den insamlade informationen:

  • Be dig att på frivillig basis delta i undersökningar om produkter, tjänster, nyheter och kundträffar.
  • Erbjuda dig innehåll, tjänster, instruktioner och en anpassad upplevelse baserad på personlig information, såsom språkinställning, postnummer, land samt annat innehåll eller andra preferenser som kunden anger.
  • Erbjuda dig gratis nyhetsbrev, uppdateringar och riktad information.

CRM/Affärssystem
Vi kommer att behandla personuppgifter i vårt CRM/Affärssystem i syfte att bygga relationer, bedriva försäljning och genomföra anpassad direktmarknadsföring. Insamlingen av personuppgifter kommer ske efter att du har lämnat ditt samtycke eller baserat på en intresseavvägning där vi ser ett tydligt affärssyfte att hantera personuppgifterna.

Personuppgifterna som behandlas här är namn, telefonnummer, e-post, titel och vilket företag du är anställd på. Uppgifterna gallras regelbundet enligt vår gallringspolicy.

Säkerhet

Fagerhult inser att det är ett privilegium att ha dig som kund eller på annat sätt få behandla dina personuppgifter enligt ovan och är angelägna om att skydda din integritet. Vi använder säkra anslutningar med SSL för att skydda information när den överförs från Webbläsaren till Fagerhult. Vi använder även interna säkerhetsåtgärder för att begränsa tillgången till databaser som innehåller identifierbara personuppgifter.

Fagerhult i sociala medier
På Fagerhults konton i sociala medier hittar du bland annat nyheter, inspiration och lediga jobb.

De huvudsakliga ansvariga för att administrera, moderera och publicera på våra konton med Fagerhult som avsändare är:

• Marknadsansvariga för respektive region
• Digitala strateger för Fagerhult centralt
• Fagerhults HR-avdelning även i samarbete med vår partner Jobylon
• Kontaktperson på säljbolagen inom respektive region

Med sociala medier avses exempelvis:

• Facebook
• Instagram
• Youtube/Vimeo
• LinkedIn
• Google Plus
• Twitter
• bloggar och diskussionsforum

Du har möjlighet att ställa frågor, om våra produkter, återförsäljare och olika kontor på den här sidan. Tänk på att dina poster på vår sida inte ska väcka anstöt eller vara kränkande för någon annan.

Frågorna besvaras under vardagar, på arbetstid (ca. kl. 8-17), så fort vi hinner.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort kränkande, osakliga och rasistiska inlägg och kommentarer.