Personuppgiftspolicy för Fagerhults hemsida

Fagerhult (härefter ”Fagerhult”, ”vi” eller ”företaget”) värnar alltid om din integritet och förstår vikten av att på ett korrekt sätt hantera dina personuppgifter. Nedan följer information om varför och hur vi samlar in personuppgifter samt på vilket sätt de används och lagras.

Om inget annat framgår nedan är Fagerhults Belysning AB personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy.

Information:
Fagerhults Belysning AB, 556321-8659
556 80 Habo, Sverige
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på e-post: info@fagerhult.se eller telefon: +46 36 10 85 00.

Om du är i kontakt med något av våra säljbolag så är det bolaget personuppgiftsansvarigt för sin personuppgiftsbehandling. Information och kontaktuppgifter till respektive säljbolag finns på https://www.fagerhult.com/Contact/

Besökare av Fagerhults hemsida samt prenumerant av nyhetsbrev

Fagerhult har utvecklat sina webbtjänster för att informera om nyheter, marknadsföra produkter och göra dokumentation och program lätt tillgängliga. Personuppgifter som samlas in används som stöd för utveckling av företagets webbplatser, produkter och tjänster. Vi sammanställer även besöksstatistik för våra webbplatser, se separat Cookiepolicy för mer information.

Vid anmälan till vårt nyhetsbrev samlar vi in namn och e-post, vilka vi sedan använder endast för att administrera utskicken av nyhetsbreven. Du har rätt att när som helst avregistrera dig från dessa utskick. Den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter som du lämnar vid anmälan till nyhetsbrev är samtycke.

I övriga formulär såsom kontakt och anmälan till event och webinar samlar vi in namn, e-post, telefonnummer, företagsnamn, titel och intresseområde för att återkomma med relevant information från Fagerhult.

Den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter som du lämnar via ditt besök på eller ifyllande av formulär på hemsidan för att få kontakt med oss är vårat berättigade intresse att kommunicera med dig och besvara eventuella frågor.  Uppgifterna sparas inte längre tid än vad ändamålet kräver vilket beror på vad ärendet gäller, till exempel frågor om specifika produkter eller reklamationer. Därefter gallras de i enlighet med vår gallringspolicy. 

Kunder och leverantörer

Fagerhult samlar in uppgifter om representanter för befintliga och potentiella kunder på frivillig basis. Informationen används senare för att komma i kontakt med dig för att informera om nyheter på webbplatsen, för att informera om företagets produkter och tjänster samt för att ge effektiv och anpassad kundsupport. Exempel på användningsområden för den insamlade informationen:

• Be dig att på frivillig basis delta i undersökningar om produkter, tjänster, nyheter och kundträffar.
• Erbjuda dig innehåll, tjänster, instruktioner och en anpassad upplevelse baserad på personlig information, såsom språkinställning, postnummer, land samt annat innehåll eller andra preferenser som kunden anger.
• Erbjuda dig gratis nyhetsbrev, uppdateringar och riktad information.

Den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter är vårat berättigade intresse.

Fagerhult behandlar också in uppgifter om dig som representerar befintliga eller potentiella leverantörer. Denna information behandlas för att skapa eller administrera befintliga affärsförhållanden. Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är vårat berättigade intresse.

CRM/Affärssystem

Vi kommer att behandla personuppgifter i vårt CRM/Affärssystem i syfte att bygga relationer, bedriva försäljning och genomföra anpassad direktmarknadsföring. Insamlingen av personuppgifter kommer ske efter att du har lämnat ditt samtycke eller baserat på en intresseavvägning där vi ser ett tydligt affärssyfte att hantera personuppgifterna.

Personuppgifterna som behandlas här är namn, telefonnummer, e-post, titel och vilket företag du är anställd på. Uppgifterna gallras regelbundet enligt vår gallringspolicy.

Fagerhult i sociala medier

På Fagerhults konton i sociala medier hittar du bland annat nyheter, inspiration och lediga jobb.

De huvudsakliga ansvariga för att administrera, moderera och publicera på våra konton med Fagerhult som avsändare är:

• Marknadsansvariga för respektive region
• Fagerhults Belysning ABs marknadsavdelning
• Fagerhults HR-avdelning även i samarbete med vår partner Jobylon
• Kontaktperson på säljbolagen inom respektive region

Med sociala medier avses exempelvis:

• Facebook
• Instagram
• Youtube/Vimeo
• LinkedIn
• Twitter
• bloggar och diskussionsforum

Du har möjlighet att ställa frågor om våra produkter, återförsäljare och olika kontor på dessa sidor. Tänk på att dina poster på vår sida inte ska väcka anstöt eller vara kränkande för någon annan.

Frågorna besvaras under vardagar, på arbetstid (ca. kl. 8-17), så fort vi hinner.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort kränkande, osakliga och rasistiska inlägg och kommentarer.

Säkerhet

Fagerhult inser att det är ett privilegium att ha dig som kund eller på annat sätt få behandla dina personuppgifter enligt ovan och är angelägna om att skydda din integritet. Vi använder säkra anslutningar med SSL för att skydda information när den överförs från Webbläsaren till Fagerhult. Vi använder även interna säkerhetsåtgärder för att begränsa tillgången till databaser som innehåller identifierbara personuppgifter.

Vem har tillgång till informationen?

Den information som kommer Fagerhult tillhanda kommer användas av Fagerhult eller Fagerhults representanter samt delas inom koncernen. Därtill kan personuppgifter överföras till våra samarbetspartners och systemleverantörer.

Fagerhult strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer Fagerhult tillse att adekvata skyddsåtgärder, så som standardavtalsklausuler, finns på plats för att säkerställa säker hantering av dina personuppgifter. Vänligen kontakta oss för mer information om eventuella överföringar till tredje land.

Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter har du, i egenskap av registrerad, vissa rättigheter.

Under särskilda omständigheter har du rätt att:

• Begära ett registerutdrag med information om de personuppgifter vi behandlar och hur vi behandlar dem;
• Begära rättelse av felaktiga uppgifter;
• Begära att bli raderad;
• Begära begränsad behandling; och
• Utnyttja rätten till dataportabilitet.

För att utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss via e-mail info@fagerhult.se eller vänd dig direkt till aktuellt säljbolag.

Du har också rätt att lämna eventuella synpunkter eller klagomål till den relevanta tillsynsmyndigheten (i Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten).

 

Den här sidan har uppdaterats 2021-06-23 kl 12:00