Ljuset och människan

Ljusets påverkan på livet

Människan är gjord för att vara utomhus och dagsljuset påverkar hela vårt sätt att vara – biologiskt och psykologiskt. Ny forskning har kastat ljus över sambanden.

Kontakta oss så pratar vi om ditt nästa projekt

Vi vet att både utmaningar och behov skiljer sig beroende på vem du är och i vilken fas av projektet du jobbar. Vår inblick i projekteringsprocessen gör det enklare för dig att göra rätt.