Rum för kommunikation, kreativitet och koncentration.

Belysning för kontor och arbetsplats. 

Många av oss spenderar lika mycket vaken tid på sitt arbete som hemma. Ofta inomhus och i elektriskt ljus. Att rätt belysning, och anpassning av den, underlättar för möjligheten att göra ett bra arbete och vara produktiv är vedertaget i flera studier. Arbetsmiljön på kontoret regleras av bestämmelser och standarder, men vi vet att vi kan addera mervärde till det – i form av vår gedigna kunskap om ljusets påverkan på hälsa och välmående.   

Vi vill med våra belysningslösningar bidra till en hållbar arbetsmiljö med människan i fokus. Där en anpassad belysning, till individen och arbetet, bidrar till en god arbetsmiljö för den enskilde medarbetaren.

 

 

Kontor

Artikel

Vad är meningen med kontoret?

Att ha, eller inte ha, ett fysiskt kontor - kan vara den fråga som många företag ställer sig själva idag. Vårt flexibla och digitala arbetssätt under det senaste ovanliga året har förändrat vårt sätt att se på vad som är en arbetsplats och inte. Men efter pandemin, vad är egentligen syftet med ett fysiskt kontor? Vi ger en inblick i vad vi tycker är meningen med kontoret.

Läs artikeln

Låt oss guida dig rätt

Olika typer av belysningslösningar passar för olika arbetsuppgifter och moment på arbetsplatsen. Med vårt digitala verktyg Recipe of Light och med våra belysningsguider kan vi på ett enkelt sätt visualisera skillnaderna och effekterna mellan olika belysningslösningar. Genom kunskap och förståelse blir det lättare att fatta genomtänkta och välgrundade beslut.

Läs våra belysningsguider 

Upptäck Recipe of Light

Standard

Riktlinjer för belysningsplanering

Sedan 2003 finns den Europeiska belysningsstandarden, EN 12464-1. Syftet med standarden är att med råd och riktlinjer vägleda hur man på bästa sätt belyser arbetsplatser inomhus. I revideringen av standarden, som börjar gälla 2022, läggs bland annat ett ökat fokus på rummets ljushet och omfältsljus.

Läs mer om standarden

Smarta samarbeten

Ett framtida kontor, är ett smart kontor. Där finns det inga alternativ. Genom att integrera teknikinfrastrukturer, för att underlätta flödet av information och kommunikation, förenklas medarbetarnas vardag på kontoret.

Med hjälp av Organic Response och våra armaturers inbyggda trådlösa sensornätverk kan vi hjälpa till att tillhandahålla fler smarta tjänster än enbart anpassning av belysningen. Även andra funktioner, såsom ventilation, säkerhet och utrymning eller möjlighet att boka ett ledigt konferensrum kan vi möjliggöra med våra smarta samarbeten.

Organic Response

HCL och DDL – ljusets påverkan

Människan är en komplex varelse. Vi är inte enbart en biologisk organism, utan påverkas också till lika stor del av vårt känsloliv. Precis som andra levande varelser influeras vi mycket av vår omgivning. Begreppen Human Centric Lighting (HCL) och Double Dynamic Lighting (DDL) beskriver människans relation till ljuset, och vilka effekter det har på vårt välmående. HCL är ett holistiskt synsätt att med ljusdesign möta människans visuella, biologiska och emotionella behov, medan DDL är en anpassning av belysningen i realtid så att den kompletterar dagsljuset.

HCL-DDL-Fagerhult.png

Human Centric Lighting (HCL)

HCL är ett holistiskt sätt att se på hur ljus, och frånvaron av det, påverkar oss människor. På våra näthinnor sitter receptorer som påverkar utsöndringen av sömnhormonet melatonin (vid låga ljusnivåer) och stresshormonet kortisol (vid höga ljusnivåer). De kommunicerar också direkt med den del av hjärnan som styr vår dygnsrytm och vår biologiska klocka. Med forskningen som grund kan vi skapa elektriskt ljus som liknar dagsljuset, som resulterar i hälsosamma inomhusmiljöer.

Läs mer om HCL

Double Dynamic Lighting (DDL)

DDL är ett ljusdesignkoncept för inomhusbelysning som fokuserar på den psykologiska upplevelsen av belysningen. Hur får olika ljussättningar oss att känna och må? Går det att höja människors humör och välmående med belysning? Det är ett försök att efterlikna de skiftningar och den dynamik som finns naturligt i dagsljuset utomhus. Detta för att kunna skapa mer kreativa, stimulerande och aktiva inomhusmiljöer.  

Läs mer om DDL

Melanopic Ratio

Visste du att det finns ett enkelt sätt att räkna ut hur mycket ljus som behövs på kontoret för att stötta dygnsrytmen? Melanopic Ratio är en faktor som används för att planera ljusmiljöer som tar hänsyn till människans biologiska behov. På Fagerhult så redovisar vi Melanopic Ratio på alla våra armaturer. Vi vill göra det enkelt att planera lokaler som människor trivs i.

Läs mer om Melanopic Ratio

CLO_1.gif

Spara på krafterna

Vårt största chans att göra skillnad idag är att minska den energi som våra armaturer förbrukar när de används. Två sätt att göra detta är att använda uppkopplade armaturer med styrning och armaturer med konstant ljusflöde - Constant Light Output (CLO) L100.

Genom att använda styrning med integrerade sensorer i våra kontorsarmaturer minskar koldioxidpåverkan under användning signifikant. Används dessutom konstant ljusflöde, CLO-armaturer med L100, så har armaturen samma ljusnivå efter flera års brinntid (50 000 – 100 000 timmar), som vid driftsättning. Ingen överinstallation men samma bibehållningsfaktor i armaturen. Vi sparar på krafterna, för framtidens skull.

Platinan

Innovativ och skräddarsydd belysning 

Platinan är ett av våra största innovationsprojekt vilket utmanade oss att tänka i nya banor. För att skapa en minimalistisk och linjär armatur behövde vi hitta en perfekt balans mellan design, ljuskomfort och energieffektivitet. Genom tät dialog och ett kliv utanför boxen fann vi den rätta lösningen. 

Referens

Origin Workspace

Referens

Unilever

Kontakta oss så pratar vi om ditt nästa projekt

Vi vet att både utmaningar och behov skiljer sig beroende på vem du är och i vilken fas av projektet du jobbar. Vår inblick i projekteringsprocessen gör det enklare för dig att göra rätt.