Våra produkter gör framtiden ljusare. Inte mörkare.
 

Hållbarhet för oss handlar om balans och långsiktighet. Såväl som i produktion, investeringar, sociala aspekter som i tekniska innovationer. För oss är vårt företags miljöpåverkan extra påtagligt då vi har både ett vattentäktsområde och naturreservat inpå knuten från vår fabrik i Fagerhult. Det är med det i bakhuvudet som vi utvecklar våra produkter. 

 

Vårt hållbarhetslöfte - för en bättre miljö och en ljusare framtid.

Vi kommer att utmana oss själva att finna nya vägar och agera. Vi strävar efter att uppnå långsiktiga mål inom våra fem prioriterade åtgärdsområden senast 2030.

Läs mer om våra fem åtgärdsområden

Rediscover Discovery.

Vi vill ta steget in i framtiden med innovativa lösningar och material och göra världen lite bättre. I det här fallet med en droppe i taget. I vår uppdaterade armatur Discovery, som ersätter Discovery Evo, är plasten ISCC-certifierad och baserad på förnybart råmaterial istället för fossil olja. 

Vårt mål till 2030 är att våra produkter till 80 % ska bestå av förnybara eller återvunna material. Detta är ett steg på väg dit.

Läs mer om Discovery

Re:Furbish.

Med ett cirkulärt tänk kan vi återanvända och återvinna resurser på ett mer hållbart och långsiktigt sätt. Med vårt initiativ Re:Furbish uppdateras gårdagens design och teknologi med dagens framsteg och innovationer, för att kunna möta morgondagens krav.

Re:Think. 

I början av 70-talet var vi pionjärer med Fabian, en armatur helt gjord i plast. Men tiderna förändras, och material och tillvägagångssätt som förr kändes rätt och riktigt behöver vi idag tänka nytt omkring. Genom att byta ut materialet i armaturkroppen till förnybara resurser i vår mest säljande produkt Multilume, minskar vi klimatpåverkan från armaturstommen med 81%. Vi hoppas att detta val kan leda till en positiv skillnad för miljön och nytt synsätt på flödet av resurser och enheter i tillverkningsindustrin.

Närproducerat sedan 1945.

För att kunna bidra till en framtid präglad av hållbara beslut är det viktigt för oss att ha en produktion nära marknaden. Vår egna fabrik i Fagerhult finns kvar där allt en gång startade, och har byggts ut ett fyrtiotal gånger i olika omgångar, som stabila investeringar. Det här möjliggör att vi kan säkerställa att vår produkter håller den kvalité och standard som vi vill, för att kunna möta morgondagens krav.

Vi satsar på solen.

Vi har påbörjat vår resa mot en mer medveten produktionsenhet genom att installera solpaneler på taket i vår fabrik i Habo. Panelerna genererar ca 140 000 kWh el per år, motsvarande den årliga elförbrukningen av 30 stycken lägenheter. Våra anställda kan via laddstolpar ladda sina laddhybrider under arbetsdagen. 

Life-Cycle-LCA.png

En produkts livscykel.

En livscykelanalys (LCA) är en grundlig bedömning av hur olika produkter, eller tjänster, påverkar miljön. I analysen summeras effekterna från produkten i allt från tillverkning till avfallshantering. Läs mer om hur vi arbetar med livscykelanalyser, våra resultat och insikter här. 

Energieffektivitet och CLO.

I takt med att lysdioderna i LED-armaturerna används minskar deras ljusflöde. Merparten av våra armaturer har därför CLO, Constant Light Output, eller konstant ljusflöde och betecknas med L100. Det innebär att CLO-armaturernas bibehållningsfaktor är hög. Det i sin tur ger mer optimerade anläggningar. Detta eftersom man kan dra ner på överinstallationen. Mindre överinstallation betyder mindre installerad effekt och i vissa fall även färre armaturer. Fagerhults CLO-armaturer med L100 har därför samma ljusnivå efter 50 000 timmar brinntid, som vid första tändningen av armaturen.

Interna tester + Externa tester = Hög kvalitet.

Våra produkter testas under riktiga förhållanden så att våra kunder ska vara säkra på att de håller högsta kvalitet. Sedan 1993 har vårt eget laboratorium, TeknikCentrum, ett SMTA-avtal med Intertek ETL Semko. Det innebär att vi själva har lov att utföra samtliga nödvändiga provningar för såväl S- som ENEC-märkning. Såväl provningsutrustningar, kvalitetssystem som personalens kompetens är granskade och godkända. De armaturer vi inte har möjlighet att testa själva, skickas iväg på testning för att garantera att de håller den höga kvalitet som vi kräver av dem. 

stenarecyclingblue.png

Hushålla med resurser.

Vi är medvetna om att jordens resurser är ändliga, och därför återvinner vi allt vårt produktionsavfall i största mån. Vi samarbetar med Stena Recycling som samlar in majoriteten av vårt avfall, och allt som kan få nytt liv återvinns. Mindre än 1% av vårt avfall går till deponi, och så mycket som 85%  materialåtervinns och kan leva vidare efter att det har varit hos oss. Resterande del av vårt avfall återvinns till ny energi som kan värma upp hushåll och byggnader. 

Ansvarsfulla aluminiumprofiler.

Vi använder aluminiumprofiler i många av våra produkter, på grund av materialets goda egenskaper och vikt. Men aluminium är även ett material som kräver enorma mängder energi vid framställningen, vilket är kostsamt för vår planet och kan medföra stora CO2 utsläpp i utvinningen. Från och med 2022 använder Fagerhult endast aluminiumprofiler som är certifierade, med krav på ursprungsmärkning av materialet, där energin i tillverkningen enbart kommer från förnybara källor. Denna förändring reducerar CO2-påverkan från framställningen av aluminiumgöt med 40% jämfört med den europeiska snittet och har 78% lägre klimatpåverkan jämfört med världssnittet av aluminiumgöt. 

Vad innehåller våra produkter? 

För alla armaturer finns en materialdeklaration som visar vilka typer av material som ingår i produkten. En del produkter har också en tredjepartsgranskad Environmental Product Declaration (EPD), en internationell form av miljövarudeklaration. Målet är att alla Fagerhults nyutvecklade armaturer ska ha en EPD. Du hittar de EPD:er som för närvarande är tillgängliga under Nerladdningar eller på respektive produktsida.

Img

Lampan lyser men det är ingen hemma.

 

Det finns inget mer onödigt än armaturer som lyser när ingen är där. Därför har alla våra armaturer möjlighet till ljusstyrning, som antingen ställs in med rörelsedetektor eller med förprogrammerade belysningslösningar. Allt för att minska onödig energiförbrukning, och spara på vår jords resurser. Givetvis kan detta fjärrstyras via en app eller en portal på desktop, för att förhindra onödiga resor – om du nu glömde släcka när du gick.

Barn

Human Centric Lighting (HCL)

 

Den största hållbarhetsaspekten, som vi ibland glömmer att prata om, är människors välbefinnande av ljus. Alla våra produkter är skapade med ett syfte – att bidra till en bättre arbetsmiljö och utomhusmiljö. Målet är att de offentliga utrymmen som vi lyser upp med våra produkter ska vara mer lättarbetade med bra belysning. Detta efter vår grundares originalidé om att med rätt ljus underlätta i människors vardag.

Bright Future

Double Dynamic Lighting (DDL)

 

Double Dynamic Lighting (DDL) är ett nytt ljusdesignkoncept för dynamisk inomhusbelysning, framtagen för att förhöja inomhusmiljöer och öka det psykiska välbefinnandet hos de som vistas där. Den är en del av ett holistiskt och hållbart synsätt på belysning, med tonvikt på balans och hälsa. För oss handlar hållbarhet och hälsa om långsiktighet och proaktiva insatser. 

Bright Future

Framtiden blir ljusare med Bright Future.

 

Genom organisationen ”Bright Future” bidrar Fagerhult till en ljusare framtid genom att sprida miljövänlig och hälsosam belysning till fattiga och utsatta människor i Afrika. Projektet främjar kvinnligt entreprenörskap, ökar inkomster för lokalbefolkningen och minskar koldioxidutsläpp. Koldioxidutsläppen från enbart användningen av fotogenlampor i södra Afrika är större än hela Spaniens årliga C02-utsläpp.

Certifieringar

Vi arbetar hela tiden med att bli bättre. Som en global aktör på marknaden har vi ett stort ansvar, något vi bär med respekt. Därför är vi ISO 14001-certifierade (miljö) och ISO 9001-certifierade (kvalitet).

intertek_900114001.png


 

Hållbarhetsdokument

Sedan 2017 är vår Hållbarhetsrapport är en del av Fagerhult Groups årsredovisning.