Våra produkter gör framtiden ljusare. Inte mörkare.

 

Hållbarhet för oss handlar om balans och långsiktighet. Såväl som i produktion, investeringar, sociala aspekter som i tekniska innovationer. För oss är vårt företags miljöpåverkan extra påtagligt då vi har både ett vattentäktsområde och naturreservat inpå knuten från vår fabrik i Fagerhult. Det är med det i bakhuvudet som vi utvecklar våra produkter. 

Vårt hållbarhetslöfte.

– för en bättre miljö och en ljusare framtid.

Läs mer om våra fem åtgärdsområden

Re:Think. 

I början av 70-talet var vi pionjärer med Fabian, en armatur helt gjord i plast. Men tiderna förändras, och material och tillvägagångssätt som förr kändes rätt och riktigt behöver vi idag tänka nytt omkring. Genom att byta ut materialet i armaturkroppen till förnybara resurser i vår mest säljande produkt Multilume, minskar vi klimatpåverkan från armaturstommen med 83%. Vi hoppas att detta val kan leda till en positiv skillnad för miljön och nytt synsätt på flödet av resurser och enheter i tillverkningsindustrin.

Vi värmer oss med gamla pallar.

Varje dag tar vi emot stora mängder material till vår fabrik. Det mesta av det transporteras på lastpallar. De som är engångpallar, och inte går att använda igen, flisar vi i vår flismaskin, som sedan värmer upp fabriken. Uppvärmning 2018 bestod av 92% flis (8% biologisk raps). På så sätt får det förbrukade emballaget en helt ny funktion.

Energieffektivitet och CLO.

I takt med att lysdioderna i LED-armaturerna används minskar deras ljusflöde. Merparten av våra armaturer har därför CLO, Constant Light Output, eller konstant ljusflöde och betecknas med L100. Det innebär att CLO-armaturernas bibehållningsfaktor är hög. Det i sin tur ger mer optimerade anläggningar. Detta eftersom man kan dra ner på överinstallationen. Mindre överinstallation betyder mindre installerad effekt och i vissa fall även färre armaturer. Fagerhults CLO-armaturer med L100 har därför samma ljusnivå efter 50 000 timmar brinntid, som vid första tändningen av armaturen.

Interna tester + Externa tester = Hög kvalitet.

Våra produkter testas under riktiga förhållanden så att våra kunder ska vara säkra på att de håller högsta kvalitet. Sedan 1993 har vårt eget laboratorium, TeknikCentrum, ett SMTA-avtal med Intertek ETL Semko. Det innebär att vi själva har lov att utföra samtliga nödvändiga provningar för såväl S- som ENEC-märkning. Såväl provningsutrustningar, kvalitetssystem som personalens kompetens är granskade och godkända. De armaturer vi inte har möjlighet att testa själva, skickas iväg på testning för att garantera att de håller den höga kvalitet som vi kräver av dem. 

stenarecyclingblue.png

STENA hjälper oss
minska CO2-avtrycket.

Vi är medvetna om att jordens resurserna är ändliga, och därför återvinner vi vårt produktionsavfall i största mån. Vi samarbetar Stena som samlar in majoriteten av vårt avfall, och allt som kan få nytt liv återvinns. Tack vare det har vi det senaste året (maj 2018-maj 2019) sparat vårt CO2-avtryck med 2 250 751 kg.

Framtiden blir ljusare
med Bright Future.

Genom organisationen ”Bright Future” bidrar Fagerhult till en ljusare framtid genom att sprida miljövänlig och hälsosam belysning till fattiga och utsatta människor i Afrika. Projektet främjar kvinnligt entreprenörskap, ökar inkomster för lokalbefolkningen och minskar koldioxidutsläpp. Koldioxidutsläppen från enbart användningen av fotogenlampor i södra Afrika är större än hela Spaniens årliga C02-utsläpp.

Lampan lyser men
det är ingen hemma.

Det finns inget mer onödigt än armaturer som lyser när ingen är där. Därför har alla våra armaturer möjlighet till ljusstyrning, som antingen ställs in med rörelsedetektor eller med förprogrammerade belysningslösningar. Allt för att minska onödig energiförbrukning, och spara på vår jords resurser. Givetvis kan detta fjärrstyras via en app eller en portal på desktop, för att förhindra onödiga resor – om du nu glömde släcka när du gick.

Vad händer när
en produkt dör?

Även om vi älskar våra armaturer, så kan de inte leva för evigt. Det vet vi, och någon gång måste även de begravas. Därför limmar vi inte ihop delar när vi monterar våra produkter. Vi skruvar eller klickar fast delar med bockade flikar. Detta i sin tur gör att det lätt går att plocka isär armaturen. När en av våra armaturer inte längre används så kan man därför lätt plocka isär och återvinna de delar som går.

Sköldpadda

Alla armaturer har en materialdeklaration

 

Våra produkter har en begränsad livscykel, och under den vill vi att påverkan på miljön ska vara så liten som möjligt. För alla armaturer finns en materialdeklaration där du som slutkund ser vilka typer av material produkterna har och hur de transporteras från oss. Har du frågor om våra produkter och deras innehåll är du alltid välkommen att kontakta oss.

Barn

Human Centric Lighting (HCL)

 

Den största hållbarhetsaspekten, som vi ibland glömmer att prata om, är människors välbefinnande av ljus. Alla våra produkter är skapade med ett syfte – att bidra till en bättre arbetsmiljö och utomhusmiljö. Målet är att de offentliga utrymmen som vi lyser upp med våra produkter ska vara mer lättarbetade med bra belysning. Detta efter vår grundares originalidé om att med rätt ljus underlätta i människors vardag.

Konfigurator

Globala och lokala lösningar

 

I och med att vi är en global aktör, med närvaro på många marknader, har vi olika standarder och mått att förhålla oss till. Därför har vi nu  tagit fram en generator för anpassning av våra armaturer. Dessa kan vi sedan producera on demand, för att kunna spara resurser, energi och material. Processen blir kortare och mer systematiserad, och vi överproducerar inte armaturer som inte behövs.

LED

100% LED

 

Sedan 2012 har LED varit den mest energieffektiva ljuskällan för armaturer. Därför producerar vi bara armaturer med LED-ljuskällor här i Fagerhult. LED som ljuskälla är upp till 90 % mer effektiva än tidigare ljuskällor, och eftersom vi producerar den största delen av LED-kort på plats i Fagerhult är även produktionskedjan effektiviserad.

Certifieringar

Vi arbetar hela tiden med att bli bättre. Som en global aktör på marknaden har vi ett stort ansvar, något vi bär med respekt. ISO 14001-certifierade (miljö) och ISO 9001-certifierade (kvalitét). Vår interna målsättning är att våra armaturer ska möta upp kraven för Sunda hus och Byggvarubedömningen. Vi bedömer våra produkter för dessa certifieringar på förfrågan.

 

intertek_900114001.png