VÅR SYN PÅ HÅLLBARHET

Ett gott ljus genom alla tider.

Tiderna förändras men människan är densamma. Vi samlas kring ljuset. Sedan 1945 skapar vi belysning för arbetet, kreativiteten och välmåendet; i samklang med det naturliga ljuset och genom smart teknik som följer människans behov. Vi skapar rätt ljus på rätt plats – när det behövs. 

Med det goda ljuset i fokus blickar vi framåt, och värnar om vår miljö och kommande generationers utsikter. Vi tar ansvar för att minimera vår egen klimatpåverkan, och vi delar gärna vår kunskap med andra. Genom noggrant avvägda beslut och kloka ekonomiska prioriteringar kan vi skapa möjligheter, innovationer och lösningar, som ger ljus idag – och i framtiden.

Vi ska vara ledande inom utvecklingen av belysningslösningar som främjar välbefinnande och kreativitet.


Vi har anslutit oss till Science Based Targets (SBTi), och därigenom åtar vi oss att uppnå netto-nollutsläpp från vår hela verksamhet på lång sikt, samt att reducera våra utsläpp i enlighet med Parisavtalets 1,5°C-mål.

Innovative of mind

MindCopy2.png

Sustainable at heart

HeartCopy.png

Kärnan i vårt hållbarhetsarbete

För att kunna agera klokt och i rätt riktning behövs kunskap och tydliga mål. I vårt hållbarhetsarbete har vi gjort grundliga livscykelanalyser (LCA) för att beräkna vår – och våra produkters – miljöpåverkan under hela livscykeln. Resultatet ligger sedan till grund för våra högt uppsatta målsättningar och ger oss guidning i vårt arbete framåt.

Fyra prioriterade åtgärdsområden

Utifrån kunskapen om våra produkters möjligheter och påverkan på vår planet har vi identifierat långsiktiga mål inom fyra prioriterade åtgärdsområden. Dessa har formulerats utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling, och vi strävar efter att uppnå dem senast 2030.

Sustainability_Circular_solutions.png
Circular solutions

För oss är cirkularitet den enda raka vägen framåt. Våra produkter är designade och tillverkade för att hålla över tid, och bidra till cirkulära affärsmodeller. 


TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_12.png

Sustainability_Energy_efficiency.png
Energy efficiency

För att minska energiförbrukningen tillverkar vi så effektiva armaturer som möjligt, utrustade med smart teknik – enligt principen rätt ljus, på rätt plats och vid rätt tid.


Icons-test-(1).png

Sustainability_Pure_materials.png
Pure materials

Vi värnar om ändliga resurser och väljer återvunna och förnybara material för att minska påverkan från materialet. Vi har kontroll genom hela värdekedjan och är transparenta med vår påverkan.


TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_12.png

Sustainability_Conscious_production.png


Conscious production

Vi ska hålla en fortsatt hög nivå kring medveten och hållbar produktion. Vi använder förnybar energi, minskar resursanvändning och energiförbrukning samt använder material mer cirkulärt.


TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_12.png

ActionCopy.png

 

 

 


Hållbarhet är en hjärtefråga för oss, och vi vill vara transparenta och tydliga i våra riktlinjer. Vår hållbarhetsrapport samt vår hållbarhetspolicy är en viktig del av vårt arbete, och här redovisar vi tillsammans med våra systerbolag noggrant var vi står, hur vi arbetar och vart vi är påväg. Hållbarhetsrapporten är en integrerad del av Fagerhult Groups årsredovisning.

Läs vår hållbarhetsrapport (externlänk)

Läs vår hållbarhetspolicy

Responsible in action

Certifieringar

Vi arbetar hela tiden för att bli bättre, och som en etablerad aktör på en global marknad har vi också ett stort ansvar. Detta bär vi med respekt, och är som ett led i detta certifierade enligt ISO 14001 (miljö) och ISO 9001 (kvalitet).

intertek_900114001.png