Ljusplanering

Standarden EN 12464-1

Sedan 2003 har EU-länderna en gemensam standard för belysningsplanering av arbetsplatser inomhus. Den nya utgåvan publicerades i augusti 2021 och trädde i kraft i februari 2022. I Sverige sammanfattas standarden i Belysningsbranschens planeringsguide ”Ljus & Rum”. Här finner du en sammanfattning av standarden.

Kontakta oss så pratar vi om ditt nästa projekt

Vi vet att både utmaningar och behov skiljer sig beroende på vem du är och i vilken fas av projektet du jobbar. Vår inblick i projekteringsprocessen gör det enklare för dig att göra rätt.