Belysningsguider

Kontor och arbetsplats

För att kunna planera framtidens kontor och arbetsplatser, måste vi sätta oss in i vad morgondagens användare behöver. Tillammans kan vi skapa flexibla belysningslösningar som passar för olika arbetsuppgifteter, grupper och moment.  

Kontakta oss så pratar vi om ditt nästa projekt

Vi vet att både utmaningar och behov skiljer sig beroende på vem du är och i vilken fas av projektet du jobbar. Vår inblick i projekteringsprocessen gör det enklare för dig att göra rätt.