Kontor och arbetsplats

Korridor & kommunikationsytor

Korridorer är inte bara kommunikationsytor, de kan också vara ett karaktäriserande stråk igenom byggnaden. En bra kommunikationsyta har som mål att underlätta förflyttning, flöde av människor och att ge struktur i byggnaden.

Korridor & kommunikationsytor

Rum för förflyttning och orientering 

Det finns flera olika typer av korridorer; öppna kommunikationsytor, samlingsplatser eller en mer traditionell korridor, kanske försedd med kommunikationstavlor eller kaffeautomater. Här kan belysningen spela stor roll för att förtydliga verksamhetens olika funktioner. Nedan beskrivs hur de olika utrymmena kan ljussättas på ett passande sätt.

Traditionella korridorer

I en lite trängre yta, som en traditionell korridor, krävs ljus som inte bländar de som använder passagen, eller att ljuset lyser in i rummen som gränsar till korridoren. Skenor med spotlights i taket hjälper till att dirigera riktningen och styra flödet i korridoren. Vi rekommenderar belysning med 100–200 lux i traditionella korridorer.

I mindre samtalsrum är belysningen mer koncentrerad och privat. Där finns istället små pendlade spotlights, vilka ger en känsla av lugn och som inbjuder till personliga samtal. Vid nischen för kaffeautomaten finns infällda små downlights, som ger ett trevligt och riktat allmänljus. Ljussättningen bjuder in till att stanna upp och prata en stund med sina kollegor och få den viktiga mellanmänskliga kontakten. I korridorsytorna bör man också ta med i beräkningen det vertikala ljuset på väggar samt för till exempel skåp, hyllor eller anslagstavlor.

Öppnare kommunikationsytor

Om den öppnare kommunikationsytan ska utnyttjas effektivt – till exempel för samlingar eller spontana möten – kan man behöva en annan placering av sina armaturer. Infällda armaturer ger ett behagligt och avbländat ljus, och en kombination med pendlade armaturer ökar variationen i ljusmiljön och bidrar till rumsligheten. Vi rekommenderar 200 lux för att öka möjligheten till god visuell kommunikation i allmänna ytor och samlingsplatser. Addera gärna wallwashers utmed väggarna, för att skapa ett lämpligt omfältsljus.  

Ljusstyrning för korridorer och öppna ytor 

För den här typen av ytor rekommenderar vi styrsystemet Organic Response. Vi har utrustat varje armatur med en sensor som känner av närvaro och frånvaro, som kommunicerar trådlöst mellan varandra. Detta så att vi kan optimera belysningen ur ett användarperspektiv.

Produktförslag

Kontakta oss så pratar vi om ditt nästa projekt

Vi vet att både utmaningar och behov skiljer sig beroende på vem du är och i vilken fas av projektet du jobbar. Vår inblick i projekteringsprocessen gör det enklare för dig att göra rätt.