fluorescent_tube_black.png

 

Säg hejdå till lysrören.

Från och med 24 augusti 2023 får vanligt förekommande ljuskällor inte längre produceras på den europeiska marknaden. Ljuskällorna ska fasas ut enligt EU:s föreskrifter och har sin grund i Ekodesign-förordningens beslut att slopa undantaget för kvicksilver i ljuskällor som tidigare fanns med i RoHS-direktivet. För många betyder det här förändring, men en positiv sådan! Att byta ut konventionella lysrör mot högkvalitativ LED innebär ökade energibesparingar och förbättrad ljusmiljö.

Vad innebär utfasningen och vad påverkas?

Utfasningskravet innebär bland annat att konventionella och kompaktlysrör inte längre får produceras på den europeiska marknaden. De vanligt förekommande T8- och T5-lysrören samt kompaktlysrör (CLF) är exempel på ljuskällor som berörs.

 

T5

Energibesparing på cirka 310 miljarder kWh

Enligt Energimyndigheten kommer utfasningen att innebära en energibesparing på cirka 310 miljarder kWh och en minskning av kvicksilver med cirka 5,4 ton inom EU fram till år 2035. Kvicksilver är en av våra farligaste miljögifter, metallen sprids långa sträckor via luft och bryts inte ned när den samlas i mark, vatten eller i levande organismer.

Två hållbara alternativ för din belysningsanläggning

Valet mellan inköp av helt nya armaturer eller att återbruka de befintliga är en stor del av resan mot en effektivare och framtidssäker belysning.

LED solutions

Byt till energieffektiva LED-armaturer

Högkvalitativ LED-belysning är energieffektiv och avger mycket ljus i förhållande till förbrukad energi. Energiförbrukningen är väsentligt lägre, samtidigt som livslängden blir längre än för lysrörsarmaturer och med hjälp av CLO (Constant Light Output) kan din belysningslösning optimeras ytterligare.

Armaturerna ger samma ljusmängd under hela sin livslängd samtidigt som du kan spara energi. Med CLO kan du undvika överinstallation vilket betyder mindre installerad effekt och i vissa fall även färre armaturer.

 

Återbruka gamla armaturer

Med det cirkulära initiativet Re:Furbish kan du förnya, återbruka och bygga om existerande belysningslösningar för att möta morgondagens krav. Äldre lysrörsarmaturer kan byggas om till energisnåla och miljövänliga LED-armaturer och dessutom öka både ljuskvalitet och ljuskomfort.

Fagerhult finns med som rådgivande partner genom hela projektet - från designförslag till testning för produktsäkerhet och installation.

Refurbish close up

Så mycket energi kan du spara

I takt med ökade energipriser blir fokus på att ställa om till hållbara lösningar stort. Byte till LED-armatur med ljusstyrning är en investering som skapar nytta direkt. Se våra olika kalkylexempel nedan för att undersöka hur mycket energi du kan spara årligen.

Kallkylexempel kontor

Kalkylexempel cellkontor

Cellkontor kan ha olika storlekar och förutsättningar, men oavsett storlek kan en pendlad Notor 65 ensam uppfylla standarden på ett energieffektivt sätt. Den visuella komforten säkerställs med hjälp av mikroprismatiskt eller Beta Opti bländskydd.

Kalkylexempel skola

En optimal lösning i lite större klassrum består av nio armaturer i tre rader. Med DTI LED och en 50/50 lösning skapas bra ljus, både på och runtomkring arbetsytan. Kombinerat med ljusstyrning kan LED-armaturer uppnå energibesparingar på 77% per år jämfört med konventionella lysrör.

Kalk skola
Kalkykexempel industri

Kalkylexempel industri

Genom att välja optimerade LED-armaturer som ger färre installationspunkter minimeras energikostnaden och med ljusstyrning utvecklad för höga höjder kan du uppnå energibesparingar på 69%. Induflex innebär nyutvecklad optisk innovation där vi placerat linser och bländskydd tillsammans, vilket ger väl avvägt riktat arbetsljus.

Kalkylexempel storkontor

Infällda 600x600 armaturer har kommit långt i sin utveckling. Från 4x18 W till LED med olika bländskyddsvarianter och drivits av allt från magnetiska don till HF. För ett storkontor kan driftskostnaden sänkas ordentligt genom övergång till högeffektiv LED vilket även kräver färre armaturer. Förbrukningen kan minskas ytterligare i kombination med ljusstyrning.

Kallkylexempel kontor

Frågor & svar

Kan jag uppgradera mina befintliga armaturer till LED? Finns det ekonomiska skäl för mig att byta hela anläggningen? Då det finns många tankar kring de nya direktiven har vi besvarat vanligt förekommande frågor här.

Det bästa ljuset är det som inte alltid lyser

Energin som förbrukas under drift bidrar till armaturers största miljöpåverkan. Om ljuset däremot endast lyser när och där det behövs kan du göra stora energibesparingar. Via ett smart och trådlöst Plug and Play-system som bygger på integrerade närvarosensorer som styr belysningen får du rätt mängd ljus, på rätt plats vid rätt tid.
Behöver du se över din belysningslösning?

Vår kunskap inom LED-belysning och EU:s direktiv gör det enkelt för dig att välja rätt belysningslösning. Kontakta oss så hjälper vi dig att både spara energi och minska din klimatpåverkan.