Produktlabbet

Vår kvalitetsstämpel


Med det goda ljuset i fokus har Fagerhult under lång tid skapat förstklassiga belysningslösningar som förbättrar människors välbefinnande. Men hur avgör vi våra armaturers kvalitet, och säkerställer att de uppfyller alla krav? 

I vårt Produktlabb utvärderas alla produkter tills vi kan fastställa att de inte bara tillgodoser utan också överträffar dagens standarder. Med stor noggrannhet, transparens och kunskap testas allt från den minsta skruv till ljusets riktning för att försäkra oss om att armaturen kommer lysa i många år framöver.


the_technical_centre_30_year_logo_white (3).pngÅr 1993 var en milstolpe för vårt produktlabb, då vi blev ett av Interteks* Customer Testing Facilities. Ett steg som blev möjligt med hjälp av deras vägledning och årliga revisioner av vår styrning, utrustning och kompetens. 30 år senare är vi fortsatt stolta partners, med ett omfattande kunskapsutbyte. Tack vare detta långsiktiga samarbete är våra produkter fullt kvalitetssäkrade, då våra tester kontrolleras och tredjepartscertifieras av Intertek.

*Intertek är en ledande leverantör av Total Quality Assurance till industrier över hela världen.Dagens och morgondagens standard

Standarder dikterar hur våra produkter ska testas och uppdateras konstant i takt med omvärldens teknologiska framsteg. Vi vill kunna påverka de villkor som styr vårt arbete och är därför en del av flera organisationer som fattar beslut om nuvarande och framtida testningskrav. På så vis höjer vi vår kunskapsnivå och främjar en god dialog inom hela belysningsbranschen.

Idag är vi representerade i International Electrotechnical Commission (IEC), en organisation vars främsta syfte är att fastställa internationella standarder inom elektroteknik. Dessutom innehar vi ordförandeskapet i den nationella arbetsgruppen TK34 inom SEK Svensk Elstandard. Genom vår medverkan i dessa organisationer håller vi oss väl informerade kring utvecklingen och har möjlighet att följa den på nära håll.

Anders Wilderoth

”För mig är labbet en enorm trygghet. Vetskapen om att produkterna är korrekt testade och att vi delar vår kunskap under kundbesök är värdefullt som representant för Fagerhult.”


Anders Wilderoth, säljare på Fagerhult

Precision skapar kvalitet

För att uppnå de bästa resultaten behövs hängivenhet och känsla för detaljer. I vårt Produktlabb lämnas inget åt slumpen och alla provningar utförs med största precision, och bortom vad regelverket för CE-märkning* kräver. Under testningsprocessen ställs höga krav på personalens kunskap, samtidigt som mätinstrumenten ständigt kalibreras för att säkerställa tillförlitliga resultat. Utöver CE-märkning utför vi även noggranna ljusmätningar för att fastställa mängden ljus i alla olika riktningar – produktens fotometriska data.

Labbet ger oss kontroll över hela produktionskedjan, från ritbord till färdig armatur, och gör att vi kan garantera våra produkters kvalitet, inifrån och ut. Genom noggrann testning fastställs säkerheten och tillförlitligheten i hela sortimentet vilket underlättar för våra kunder under både planering och användning. Vi kommer aldrig lämna ifrån oss en armatur vi inte är 100% nöjda med.

*CE-märkning är en produktmärkning inom EU som visar att en produkt uppfyller de nödvändiga kraven vad gäller bland annat miljö, hälsa och säkerhet.

Kontakta oss så pratar vi om ditt nästa projekt

Vi vet att både utmaningar och behov skiljer sig beroende på vem du är och i vilken fas av projektet du jobbar. Vår inblick i projekteringsprocessen gör det enklare för dig att göra rätt.