Ljuset och människan

Melanopic Ratio

Finns det ett enkelt, vetenskapligt sätt att planera belysning som möter människans biologiska behov? Svaret är ja. Nu kan vi redovisa armaturernas påverkan på hormonnivå.

Kontakta oss så pratar vi om ditt nästa projekt

Vi vet att både utmaningar och behov skiljer sig beroende på vem du är och i vilken fas av projektet du jobbar. Vår inblick i projekteringsprocessen gör det enklare för dig att göra rätt.