Re:Furbish

Ge nytt liv till gamla armaturer

Re:Furbish är ett initiativ inom Circular solutions - ett av våra fyra fokusområden kring hållbarhet. Genom att uppgradera och förbättra befintliga armaturer kan vi tillsammans skapa stora vinster för klimatet, projektets ekonomi och den framtida ljuskomforten.

ReFurbish

Varför Re:Furbish? 

Att förädla en befintlig armatur ger samma höga kvalitet och goda ljuskomfort som en ny – med ökad hållbarhet och möjlighet till lägre kostnader på sikt. Med nya LED-ljuskällor och intuitiv ljusstyrning från Organic Response sparar du energi, och får större möjligheter att anpassa belysningen efter verksamhetens behov. 

ReFurbish säkerhet

Säkerheten först

Kvalitet och säkerhet har alltid högsta prioritet, oavsett om det är en ny eller gammal armatur. Den nya lösningen testas, och alla armaturer CE-märks. Re:Furbish-kiten levereras med fem års garanti.

Uppdatera din gamla DTI-armatur med vårt standardkit

Vi är i starten av en spännande resa med Re:Furbish, och steg för steg utvecklar vi nya lösningar. Majoriteten av armaturerna inom DTI-familjen är nu tillgängliga för ditt nästa projekt, kontakta din Fagerhult-säljare för mer information.

Kontakta oss ↓

ReFurbish DTI

Re:Furbish i fyra enkla steg

Varje projekt utgår från de befintliga armaturernas förutsättningar, och vi behöver analysera produkten noggrant för att ta fram en ny lösning. Om du är nyfiken på om ditt projekts armaturer kan återbrukas, uppgraderas och få nytt liv, hör av dig så hjälper vi dig vidare.

Upcycle or recycle?

Första steget är att se om armaturerna lämpar sig för Re:Furbish eller om de behöver ersättas med nya. Här avgör armaturens konstruktion, materialens egenskaper, möjligheterna till god ljuskomfort, säkerheten och hållbarhetsfaktorer om Re:Furbish är möjligt.

Yesterday’s design, future innovations

För att ta projektet vidare behöver vi säkerställa optik, teknik och material utifrån två fysiska exemplar av den befintliga armaturen. Genom noggranna analyser och beräkningar tar vi reda på den nya armaturens effektivitet och klimatpåverkan. Innan vi går vidare presenterar vi vårt förslag med ritningar och en provarmatur, tillsammans med en offert för dig att ta ställning till.

Refining the details

När den nya armaturen godkänts startar produktionen och Re:Furbish-kiten görs klara för leverans. Den nya lösningen testas och samtliga armaturer CE-märks – och är klara att användas direkt efter installation. Re:Furbish-kiten levereras med fem års garanti. 

Closing the loop

När Re:Furbish-kitet levereras är det färdigt att montera i befintligt armaturhus. Med varje projekt följer noggrann dokumentation och tydliga instruktioner för demontering (inklusive vilka delar som ska sparas respektive återvinnas) och installation. Alla kit har snabbkopplingar. Installationen behöver göras av en certifierad installatör.

Använd vår kalkylator för att se din CO₂-besparing 

Olika material lämnar olika stora avtryck på miljön. När vi bygger om, uppdaterar eller återanvänder existerande armaturkroppar förbrukar vi inte jordens resurser i onödan. Med den medvetenheten vill vi bygga framtidens armaturer på ett mer hållbart sätt. 

Här nedan kan du själv dra i reglaget för att
se hur en liten förändring kan göra en stor skillnad i utsläpp. 

Beräkningarna är baserade på kg C02e/kg material (stål, plast, aluminium). För plast har ett medelvärde använts. För att göra en generell beräkning kan du utgå ifrån att en genomsnittlig kontorspendel väger ca 2-3 kg.
Källor: Base Impacts och DEFRA.

kg CO₂e
kg
Välj material och dra i reglaget för att se hur mycket CO₂-utsläpp du kan minska genom att återanvända existerande armaturkropp.
Stål
Aluminium
Plast

LCA.png

 

Livscykelanalys

En livscykelanalys (LCA) är en grundlig bedömning av hur olika produkter, eller tjänster, påverkar miljön under hela dess livstid. Med det som underlag har vi identifierat att återbruket av material i belysningslösningarna som ett område där vi kan göra stor skillnad. Läs mer om hur vi arbetar med livscykelanalyser, samt våra resultat och insikter.

Greenhouse 

Lyckat återbruk av 2 700 armaturer för minskad klimatpåverkan

Greenhouse i Solna Strand – ett fastighetsprojekt med fokus på att återanvända det som redan finns och utnyttja smarta ljusstyrningssystem för att uppnå stora miljöbesparingar. Djupdyk i detta hållbara projekt, dess vision, utmaningar och framför allt – framgångar.

Läs mer om projektet

FPP

Innovator 

En produkt - från graven till vaggan

Tanken att renovera eller bygga om gamla armaturer för att spara material och energi är ett område som växer snabbt. Och ibland kan det som en gammal armatur behöver vara lite öm kärlek och ingenjörskunskaper - för att kunna lysa klart igen. Möt två av Fagerhults projektledare, Johan Ericsson och Peter Eklund, som älskar en riktigt knepig utmaning. Gärna de som är absolut omöjliga. 
Vill du också se över din belysningslösning?  

Har du behov av att uppdatera, byta ut eller bygga om din existerande belysningslösning - eller vill du kanske bara veta lite mer om hur ett Re:Furbish-projekt går till? Kontakta oss för att få mer guidning och information.