Re:Use Re:Build Re:Place

Re:Furbish


Ge gamla armaturer nytt liv.

Med ett cirkulärt tänk kan vi återanvända och återvinna resurser på ett mer hållbart och långsiktigt sätt. Med vårt initiativ Re:Furbish uppdateras gårdagens design och teknologi med dagens framsteg och innovationer, för att kunna möta morgondagens krav.

Uppdatera och återbruka

Vi kan med Re:Furbish förnya, återbruka och bygga om era existerande belysningslösningar. Med nya LED-ljuskällor och t.ex. intuitiv ljusstyrning från Organic Response, sparar du inte bara energi utan får dessutom större möjligheter att anpassa belysningen efter verksamhetens behov och öka både ljuskvalitet och ljuskomforten. 

Img

Säkerheten först

Vi har aldrig gett avkall på säkerheten, och detta är inget undantag. Efter att armaturen är ombyggd, testas den enligt rådande standarder för att säkerställa att den håller måttet. Vi fokuserar alltid på hög kvalitet i  våra belysningslösningar, oavsett gammal som ny.  

Greenhouse 

Lyckat återbruk av 2 700 armaturer för minskad klimatpåverkan

Greenhouse i Solna Strand – ett fastighetsprojekt med fokus på att återanvända det som redan finns och utnyttja smarta ljusstyrningssystem för att uppnå stora miljöbesparingar. Djupdyk i detta hållbara projekt, dess vision, utmaningar och framför allt – framgångar.

Läs mer om projektet

Använd vår kalkylator för att se din CO₂-besparing 

Olika material lämnar olika stora avtryck på miljön. När vi bygger om, uppdaterar eller återanvänder existerande armaturkroppar förbrukar vi inte jordens resurser i onödan. Med den medvetenheten vill vi bygga framtidens armaturer på ett mer hållbart sätt. 

Här nedan kan du själv dra i reglaget för att
se hur en liten förändring kan göra en stor skillnad i utsläpp. 

Beräkningarna är baserade på kg C02e/kg material (stål, plast, aluminium). För plast har ett medelvärde använts. För att göra en generell beräkning kan du utgå ifrån att en genomsnittlig kontorspendel väger ca 2-3 kg.
Källor: Base Impacts och DEFRA.

kg CO₂e
kg
Välj material och dra i reglaget för att se hur mycket CO₂-utsläpp du kan minska genom att återanvända existerande armaturkropp.
Stål
Aluminium
Plast

LCA.png

 

Livscykelanalys

En livscykelanalys (LCA) är en grundlig bedömning av hur olika produkter, eller tjänster, påverkar miljön under hela dess livstid. Med det som underlag har vi identifierat att återbruket av material i belysningslösningarna som ett område där vi kan göra stor skillnad. Läs mer om hur vi arbetar med livscykelanalyser, samt våra resultat och insikter.

FPP

Innovator 

En produkt - från graven till vaggan

Tanken att renovera eller bygga om gamla armaturer för att spara material och energi är ett område som växer snabbt. Och ibland kan det som en gammal armatur behöver vara lite öm kärlek och ingenjörskunskaper - för att kunna lysa klart igen. Möt två av Fagerhults projektledare, Johan Ericsson och Peter Eklund, som älskar en riktigt knepig utmaning. Gärna de som är absolut omöjliga. 

Vill du också se över din belysningslösning?  

Har du behov av att uppdatera, byta ut eller bygga om din existerande belysningslösning - eller vill du kanske bara veta lite mer om hur ett Re:Furbish-projekt går till? Tveka inte att ta kontakt med ditt lokala säljkontor, för att få mer guidning och information. Vi hörs!