Rediscover Discovery

Vi vill ta steget in i framtiden med innovativa lösningar och material och göra världen lite bättre. I det här fallet med en droppe i taget. I vår uppdaterade armatur Discovery, som ersätter Discovery Evo, är plasten baserad på förnybart material istället för fossil olja, vilket sänker produktens klimatpåverkan avsevärt. Vi har gjort det ännu enklare för dig att göra ett hållbart val, utan att ens behöva välja.

Trots en sådan stor förändring är produktens goda ljusegenskaper, energieffektivitet och korta installationstid precis som tidigare. Dessutom finns nu möjlighet att addera ljusstyrning med Organic Response som sänker energiförbrukningen med upp till 80%.  

Discovery

Vad är det i plasten? 

I framställningen av polykarbonatplasten har vi ersatt stora mängder fossil råvara mot två biologiska alternativ; tallolja (restprodukt från skogsindustrin) och frityrolja (restprodukt från restaurangbranschen). Utbytet av plastinnehållet sker genom en så kallad massbalanslösning. Det innebär att vi ställer krav på vår leverantör att byta ut en viss mängd fossilbaserad olja mot fossilfri i den totala tillverkningen, som sedan fördelas ut under en bestämd tidsperiod. Mängden förnybar plast varierar i varje armatur, men genom massbalanslösningen garanterar vi att en stor mängd fossil olja inte används i plastproduktionen, utan bytts ut mot en förnybar råvara istället. Den nya plasten är ISCC-certifierad. På så vis säkras transparens i värdekedjan, då varje part som hanterar den förnybara plasten är tredjepartsgranskad.

Läs mer om plasten i vår FAQ

ISCC_Logo.png

Framtidens material

Vi vet att vi kan minska vår miljöpåverkan avsevärt genom att tänka nytt och välja alternativa material i våra produkter. När vi dessutom kan göra det i en populär armatur som Discovery, ger de stora volymerna genast snabbt resultat. Vårt mål till 2030 är att våra produkter till 80 % ska bestå av förnybara eller återvunna material. Detta är ett steg på väg dit.

Discovery

Ny skepnad, samma innehåll

Den största förändringen är den som sker i själva kärnan av ditt väsen. Så har vi också tänkt med Discovery. För även om armaturen är förvillande lik sin tidigare släkting tar denna version med oss in i framtiden. Genom materialvalet med en förnybar, ISCC-certifierad plast har vi minskat klimatpåverkan, utan att förändra något annat i armaturen. Resultatet från en livscykelanalys visar att den nya ISCC-certifierade plasten har 49 % lägre klimatpåverkan jämfört med fossil plast. Design, ljuskvalitet och montage är precis lika bra som den tidigare klassiska versionen.

40.png

Även små steg kan ge stora resultat.

Vi är glada över en armatur som så tydligt svarar upp mot vår vision om en mer hållbar framtid. Då Discovery till 73 % består av polykarbonatplast så innebär utbytet av plastmaterial att vi kan minska vårt CO2-avtryck med cirka 246 ton per år.

För att göra det jämförbart och transparent i alla led har Discovery en miljövarudeklaration (EPD), här vi får en tydlig bild av Discoverys totala miljöpåverkan genom hela livscykeln.

Ladda ned EPD

270
Droppar
Discovery

En produkt –
flera möjligheter

Det är antagligen Discoverys stilrena utförande som gör att den så lätt smälter in i flera miljöer, både inomhus och utomhus. Den är dessutom så mångsidig att den kan monteras både utanpåliggande, infälld i tak eller vägg. Även om den sedan innan haft ljusstyrningsmöjlighet, så kan man nu också styra armaturen med det trådlösa Plug and Play-systemet Organic Response. Helt utan driftsättning eller programmering blir installationen både enkel och snabb. Varför nöja sig, när det går att göra något ännu bättre – både för slutanvändaren och miljön?

 

barr-test.png

Frågor och svar

Vi förstår att det finns många funderingar kring produkten, materialet och kanske även funktionaliteten - därför har vi valt att samla en del frågor och svar här.

Läs vår FAQ

Sätt den på plats

Enkelheten är en röd tråd i denna armaturs väsen, och monteringen är inget undantag. De olika tillbehören gör att installationen är smidig både för infällt och utanpåliggande montage, såväl inomhus som utomhus. Ett exempel är den innovativa montagelösningen med fjädrar, för den infällda varianten, som gör att installationen går på bara ett par sekunder. Tid som du kan använda till något annat, kanske för att planera ditt nästa hållbara belysningsprojekt?

Barr2.png

Barr1.png

Upptäck Discovery

Kontakta oss så pratar vi om ditt nästa projekt

Vi vet att både utmaningar och behov skiljer sig beroende på vem du är och i vilken fas av projektet du jobbar. Vår inblick i projekteringsprocessen gör det enklare för dig att göra rätt.