Sustainability_Circular_solutions.png

Circular solutions.

Vi tänker långsiktigt, utmanar invanda tankemönster och ser cirkularitet som den enda raka vägen framåt. Vi vill möta en ökad efterfrågan av nya produkter och lösningar; som håller över tid och möjliggör återanvändning, återbruk eller återvinning. Vårt arbete kring utveckling och konstruktion utgår därför från ett antal cirkulära designprinciper med långsiktighet och ett tydligt framtidsperspektiv i fokus. 

 

Våra mål är:
 

- att skapa och implementera cirkulära affärsmodeller.

- att nyutvecklade produkter ska kunna repareras, renoveras, återanvändas eller återvinnas.

 


 

TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_12.png

FN:s globala mål nr. 12

Hållbar konsumtion och produktion

Till 2030 behöver vi minska mängden avfall markant och samtidigt skapa en hållbar förvaltning och användning av våra naturresurser. Vi vill bidra till att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster och här kommer nya affärsmodeller där vi tänker nytt och annorlunda göra väsentlig skillnad.
 

12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser 

Genom nya affärsmodeller kan vi bidra med ett effektivt nyttjande av naturresurser.

12.5 Minska mängden avfall markant

Vi ska förebygga och minska avfall genom vår design samt genom att använda återbrukat/återvunnet material i våra produkter samt se till att dessa kan återvinnas i slutskedet. 

Vad gör vi för att nå våra mål?

Med ett cirkulärt tänk kan vi återanvända och återvinna resurser på ett mer hållbart och långsiktigt sätt. Vårt initiativ Re:Furbish uppdaterar gårdagens design och teknologi med dagens framsteg och innovationer, för att kunna möta morgondagens krav. Inom konceptet Re:Furbish kan vi förnya, återbruka och bygga om existerande belysningslösningar. Med nya LED-ljuskällor och intuitiv ljusstyrning via Organic Response, kan mycket energi sparas samtidigt som belysningen kan anpassas efter verksamhetens behov idag och öka både ljuskvalitet och ljuskomforten.

Ett exempel är Greenhouse Solna Strand, ett hållbarhetsprojekt i regi av Humlegården Fastigheter AB, där 2 700 gamla armaturer återbrukas – med en miljöbesparing på hela 75 ton koldioxid. De nya armaturdelarna testas på vårt laboratorium och byggs om och moderniseras på plats, och uppgraderas till moderna närvaro- och dagsljusstyrda LED-armaturer med Organic Response. 

Kvisten är en armatur byggd av såväl förnybart material som återbrukad plast. Genom att återanvända reflektorer från avställda TV-apparater hittade vi en ny och klimatvänlig materialkälla. De återbrukade reflektorerna tas om hand när TV-apparaterna demonteras, därefter skickas de till vår leverantör som skär till dem för att passa sin nya funktion i Kvisten. Genom att tänka cirkulärt skapar vi synergier med andra branscher samtidigt som vi minskar vår användning av fossila och jungfruliga material.

Vi vill göra skillnad och driva på omställningen till en mer cirkulär bygg- och fastighetssektor i Sverige, därför har vi anslutit oss till Centrum för cirkulärt byggande (CCbuild). Detta är en arena där branschens aktörer möts och samverkar kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning. Genom plattformen går det även att ta del av Fagerhults cirkulära koncept Re:Furbish. CCBuild leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och utvecklas i bred samverkan med aktörer i samhällsbyggnadsbranschen.

Våra produkter kan tyvärr inte finnas för evigt. Därför är det viktigt att en armatur som nått slutskedet av sin produktlivscykel återvinns och att materialen användas till nya produkter. Vid återvinning av en armatur ska den sorteras som elavfall, på så sätt ges rätt förutsättningar för att ta vara på så mycket material som möjligt. På den svenska marknaden ansvar El-Kretsen för återvinningen av elavfall och på deras hemsida finns ytterligare information om hur armaturer återvinns vid sluthantering. På övriga marknader har vi liknande samarbeten med motsvarande organisationer, genom vilka vi uppfyller vårt producentansvar som är reglerat i WEEE-direktivet.

När armaturer av extruderad aluminium vanligtvis återvinns nedgraderas ofta materialets egenskaper (downgrading), och används exempelvis till pressgjutning. Vi  initierade ett pilotprojektet i samband med att Telenor Norge energieffektiviserade sina kontorslokaler i Oslo. Vi fick då möjligheten att ta tillvara ett större antal Notor-armaturer för att utforska möjligheten till återvinning och cirkulära processer. 

Pilotprojektet genomfördes i samarbete med Hydro Extrusion Sweden, ett ledande aluminium- och energiföretag, som strävar efter en hållbar framtid med målet att skapa livskraftiga samhällen och utveckla naturresurser till innovativa produkter och lösningar.

Med målet att sluta cirkeln och säkerställa materialets kvaliteter monterades armaturerna ned, och transporterades till vår fabrik i Fagerhult där de demonterades och sorterades. Härifrån skickades de till Hydro Extrusion Sweden, den ursprungliga producenten, och aluminiumet smältes ned, bearbetades och kunde formas på nytt. Vi har tillsammans kunnat tänja gränserna för vad som tidigare varit möjligt – och tagit ett stort steg mot att möjliggöra processer där armaturer av extruderad aluminium i framtiden skulle kunna hanteras cirkulärt.

Läs mer om pilotprojektet Fagerhult ✕ Hydro

life-earth-on-black.gif

Våra livscykelanalyser (LCA) visar att materialen, om användaren väljer fossilfri el, utgör cirka 85% av armaturens klimatpåverkan över livscykeln. För att minska påverkan från materialen strävar vi efter att skapa och implementera cirkulära affärsmodeller. Vi vill också säkerställa att nyutvecklade produkter är tillverkade av material som kan repareras, renoveras, återanvändas eller återvinnas.

Våra prioriterade åtgärdsområden

Sustainability_Energy_efficiency.png

Energy efficiency

Läs mer

Sustainability_Pure_materials.png

Pure materials

Läs mer

Sustainability_Conscious_production.png

Conscious production

Läs mer