Re:Furbish

Lyckat återbruk av 2700
armaturer i Greenhouse

Hållbara byggnader är vägen framåt för en cirkulär morgondag. I Solna strand pågår utvecklingen av fastigheten Greenhouse, där ett spännande samarbete mellan Humlegården Fastigheter och Fagerhults Belysning initierats. Genom att återbruka befintlig belysning på plats i byggnaden har projektet uppnått en miljöbesparing på 75 ton koldioxid. Hittills har hela 2700 befintliga armaturer återbrukats och byggnaden har utrustats med ett toppmodernt belysningssystem.

Greenhouse Refurbish Humlegården

Återvinning och återanvändning i åtanke

Greenhouse är en vacker tegelfastighet som genomgår en modernisering med fokus på återbruk, där ambitionen är att skapa en dynamisk miljö med flexibla kontorslokaler anpassade för moderna arbetssätt. Humlegården valde att behålla och återanvända innertak, glaspartier och dörrar. Frågan uppkom då om inte även takarmaturerna kunde återbrukas för att möta morgondagens krav? Fagerhult involverades i ett tidigt skede av projektet för att förnya och återbruka de befintliga armaturerna till moderna LED-armaturer med närvaro- och dagsljusstyrning.

–   Genom att samarbeta med Fagerhult har vi sparat 7,1 ton av material och 2,297 megawattimmar av energi över en 20-årsperiod. Om vi även inkluderar miljöbesparingarna från färre transporter och mindre emballage så blir besparingarna ännu större, säger Clas Boudrie, projektchef på Humlegården.

Clas och Jessica samarbete

Miljöbesparingar idag och imorgon

Genom att återanvända delar från armaturerna, behålla befintliga elektriska installationer och inte göra nya hål i innertaket eller nya kabeldragningar har återbruket av armaturer i Greenhouse lett till stora miljöbesparingar.

–   Vi behöll bärprofilerna och de elektriska installationerna intakta vilket innebar att vi inte behövde göra några nya kabeldragningar eller hål i taket. Varje armatur uppgraderades med det trådlösa Plug and Play-systemet Organic Response. Genom att integrera ett styrsystem kan din byggnad framtidssäkras, eftersom det möjliggör att du kan lägga till tjänster och integrationer till ett fastighetssystem vid behov, berättar Kjell Wallin, belysningsrådgivare på Fagerhult.

Okonventionella lösningar och hållbar fastighetsutveckling

Greenhouse är bevis på att stora steg kan tas inom hållbar fastighetsutveckling genom samarbete, engagemang samt viljan att omfamna kreativt och något okonventionellt tänkande. Att transportera armaturerna från Solna till Fagerhult och tillbaka skulle innebära stora växthusgasutsläpp och minska projektets miljöbesparingar. Med fokus på hållbarhet kom Fagerhult på en annan, något okonventionell, lösning.

Jessica Wahlgren

“Att samarbeta med en fastighetsutvecklare som uttrycker tydliga hållbarhetsmål och en vilja att återbruka skapar stort engagemang. När mer än 2700 armaturer, i tre olika modeller, skulle återbrukas behövde vi tänka kreativt för att finna praktiska och hållbara lösningar.”

Jessica Wahlberg, Regionchef i Stockholm på Fagerhult

En produktionslinje byggdes på plats i lokalerna där belysningen skulle uppgraderas, och vi planerade och organiserade hela flödet i tätt samarbete med montörer och elektrikerna på plats. Alla armaturer demonterades, armaturstommen bevarades och övrigt material sorterades för återvinning. Lysrören ersattes med LED-teknik och integrerade sensorer för att möjliggöra stora energibesparingar. Samtliga komponenter har utvecklats och skräddarsytts för att passa perfekt i de befintliga armaturstommarna. För att säkerställa hög kvalitet så har alla nya armaturdelar testats noggrant på Fagerhults teknikcenter, och kompletterande tester genomfördes även på plats innan installation.

Bild 1 refurbish
Bild 1 refurbish
Bild 3 refurbish

Greenhouse — en modern arbetsplats

I utvecklingen av Greenhouse Solna strand skapar Humlegården moderna arbetsplatser med inflyttning i slutet av 2023. Här förlängs det egna kontoret genom att kunderna även kan nyttja fastighetens gemensamma ytor för möten och event när behov uppstår och det finns även bistro, café, gym och yogastudio. Gröna och hälsosamma miljöer står i fokus med välkomnande takterrasser och en lummig innergård. Det blir en plats för både arbete och återhämtning där företag och människor kommer kunna växa och utvecklas tillsammans.

Genom återbruk har man sparat 7,1 ton material och 2 297 megawattimmar energi över en livscykel på 20 år. Räknar man dessutom in de miljömässiga besparingar som kommer av färre transporter och mindre emballage blir miljövinsten ännu större. Genom tätt samarbete och stort engagemang bevisar Greenhouse att fastighetsutveckling kan utföras med hållbarhet och cirkularitet i åtanke – för en ljusare morgondag.  

RE:FURBISH

Ge gamla armaturer nytt liv

Med ett cirkulärt tänk kan vi återanvända och återvinna resurser på ett mer hållbart och långsiktigt sätt. Med vårt initiativ Re:Furbish uppdateras gårdagens design och teknologi med dagens framsteg och innovationer, för att kunna möta morgondagens krav.

Läs mer här

Vill du också se över din belysningslösning?  

Har du behov av att uppdatera, byta ut eller bygga om din existerande belysningslösning - eller vill du kanske bara veta lite mer om hur ett Re:Furbish-projekt går till? Tveka inte att ta kontakt med ditt lokala säljkontor, för att få mer guidning och information. Vi hörs!