Sustainability_Energy_efficiency.png

Energy efficiency.

Att använda energi på ett smart sätt sitter i vår ryggrad, och vår främsta möjlighet att göra skillnad är att minska den energi som våra armaturer förbrukar när de används. Här spelar integrerad ljusstyrning, effektiva produkter och incitament att välja grön el in. Genom att skapa förutsättningar för rätt ljus, på rätt plats och vid rätt tid kan vi bidra till att minska onödig energianvändning och spara på planetens resurser. 

 

Våra mål är:
 

- att 100% av våra belysningslösningar ska vara uppkopplingsbara och kunna styras på det sätt som är mest effektivt i den miljö de används i.

- att 100% av vårt sortiment löpande i treårsperioder ska uppdateras med senaste tekniken som möjliggör energieffektivare lösningar. 

 


 

Icons-7-11.png

FN:S GLOBALA MÅL NR 7 & 11

Hållbar energi för alla

Den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet behöver accelerera. Vi kan bidra genom att hjälpa våra kunder att reducera sin energianvändning över tid. Detta gör att mindre el behöver produceras samt skyndar på omställningen till gröna energislag och energi för alla.

Hållbara städer och samhällen

Våra städer växer och förtätas, vilket ställer höga krav på hållbar stadsutveckling och hållbart byggande. Vi kan med ljusstyrning och smarta lösningar öka tryggheten och skapa levande städer, utan att kompromissa med energieffektivitet eller ljuskomfort.

7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet

Våra produkter blir hela tiden effektivare – genom bättre dioder, smartare design och effektiv ljusstyrning. 

11.6 Minska städers miljöpåverkan

Mer än 15% av all el som produceras globals används till belysning. Med en av branschens mest effektiva belysningslösningar och smart ljusstyrning har vi potentialen att reducera vår kollektiva påverkan.

11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområdet för alla 

Ljus är en förutsättning för att grönområden och offentliga platser skall kunna användas på ett tryggt sätt även vid mörker. Med ljusstyrning och närvarosensorer kan ljus tillföras när det behövs men spara energi när ingen är i närheten.

Vad gör vi för att nå våra mål? 

 

Det finns inget mer onödigt än armaturer som lyser när ingen är där. Därför har alla våra armaturer möjlighet till ljusstyrning, som antingen ställs in med rörelsedetektor eller med förprogrammerade belysningslösningar. Allt för att minska onödig energiförbrukning, och spara på vår jords resurser. Vi har ljusstyrningssystem och lösningar för alla olika typer av applikationsområden där våra två största system är Organic Response, för kontor och lärmiljöer, och Citygrid utvecklad för utomhusmiljöer.

Med CLO kan du undvika överinstallation vilket betyder mindre installerad effekt och i vissa fall även färre armaturer. I takt med att lysdioderna i LED-armaturerna används minskar deras ljusflöde. Merparten av våra armaturer har därför CLO, Constant Light Output, eller konstant ljusflöde och betecknas med L100. 

Armaturer med CLO på L100 innebär att armaturen har samma ljusnivå efter 100 000 timmar brinntid, som vid driftsättning. Det gör att det är enkelt att spara energi, du får en högre bibehållningsfaktor och en mer optimerad anläggning. Vi sparar på krafterna, för framtidens skull.

Bol.com är Nederländernas största e-handelsaktör. Deras huvudkontor är beläget i Papendorp Park i Utrecht och här hyr de sammanlagt 40 000 kvadratmeter kontorsyta fördelat på 46 våningsplan. På uppdrag av Bol har vi installerat mer än 6 000 Organic Response-sensorer (och 90 gateways) i lokalerna, vilket gett en direkt energibesparing och smart ljuskontroll. Via ett omfattande trådlöst nätverk delar sensorerna data kring närvaro och energianvändning i varje utrymme, och Bol har nu full kontroll över hur energin används.

Även hur kontorslandskap, mötesrum och andra ytor används, kan följas via värmekartor ända ned per armatur. Nätverket är säkrat för framtiden och möjliggör vidare uppkoppling mot olika plattformar för fastighetsautomation (Building Management Systems) för ytterligare optimering och för att bredda insikterna. Totalt har en besparing på 60% jämfört med tidigare installationer kunnat göras. Detta motsvarar en minskning på 400 ton CO2 om året.

För att säkra våra kunders behov av energieffektiva belysningslösningar har vi vår egen, ytterst lokal tillverkning av sensorer och LED-kort. Med stor, samlad kompetens sker utveckling och tillverkning i vår egen fabrik, vilket ger oss god kontroll över kvalitet och produktion. Här gör vi noggranna tester och gör ständiga förbättringar kring kvalitet, funktion och hållbarhet.

life-earth-on-black.gif

Våra livscykelanalyser (LCA) visar att våra armaturer har störst miljöpåverkan under användningsfasen. I de flesta fall motsvarar energiförbrukningen vid användningen mer än 75% av en armaturs totala utsläpp av växthusgaser sett över hela dess livscykel. Ett effektivt sätt att minska energiförbrukningen, och därmed miljöpåverkan, är att välja armaturer med ljusstyrning och konstant ljusflöde (CLO). Vi rekommenderar också användaren att välja energi från förnybara källor som sol-, vind- eller vattenkraft.

Våra prioriterade åtgärdsområden

Sustainability_Circular_solutions.png

Circular solutions

Läs mer

Sustainability_Pure_materials.png

Pure materials

Läs mer

Sustainability_Conscious_production.png

Conscious production

Läs mer