CLO med L100

Mer optimerade anläggningar

I takt med att lysdioder används minskar deras ljusflöde. Denna ljusnedgång är i stort sett linjär över diodens livslängd. Med en programmerbar driver kan armaturen själv kompensera för denna ljusnedgång. Detta kallas för Constant Light Output (CLO), eller konstant ljusflöde och betecknas L100. Fagerhults CLO-armaturer med L100 har därför samma ljusnivå efter 50 000 timmar brinntid, som vid driftsättning.

Fördelen med CLO

CLO-armaturer med L100 ger en högre bibehållningsfaktor vilket är bra eftersom en högre bibehållningsfaktor ger mer optimerade anläggningar. Optimeringen möjliggörs genom att man kan dra ner på överinstallationen. Mindre överinstallation betyder mindre installerad effekt och i vissa fall även färre armaturer

Exemplet visar ett kontorslandskap med pendlade armaturer (ren miljö med tre års rengöringsintervall) där nyvärdet kan dras ner till 562 lux tack vare CLO-armaturer med L100. Det lägre nyvärdet är möjligt eftersom att CLO-armaturer med L100 ger anläggningen en högre bibehållningsfaktor.

Hur får en armatur CLO?

CLO är möjligt genom att strömtillförseln förprogrammeras att öka under en angiven tid. På så vis kompenserar den ökade strömtillförseln för diodernas ljusnedgång.

Räkna ut bibehållningsfaktorn

I exemplet räknar vi fram bibehållningsfaktorn med hjälp av armaturens L-värde vid 50 000 timmar. Vi har en pendlad armatur och använder värden för en öppen armatur och tre års rengöringsintervall. Bibehållningsfaktorn räknas ut genom att ljusnedgång, lampbortfall, armaturnedsmutsning och rumsnedsmutsning multipliceras. Bestämmelserna för hur bibehållningsfaktorn räknas ut finns angivna i Ljusamallen, och där står också vilka värden som ska användas för olika miljöer och armaturtyper. På sista raden ser vi att L80-armaturen får bibehållningsfaktor 0,71 medan armaturen med CLO och L100 får 0,89. 

   L80  L100
 Ljusnedgång (LLMF)  x 0,80  x 1,00
 Lampbortfall (LSF)  x 1,00  x 1,00
 Armaturnedsmutsning (LMF)  x 0,94  x 0,94
 Rumsnedsmutsning (RSMF)  x 0,95  x 0,95
 Bibehållningsfaktor (MF)  = 0,71  = 0,89


Vill du veta mer?

Hör av dig till din kontakt på Fagerhult om du är intresserad av mer information.