LED-dioder med flip-chipteknik

Tack vare nya tekniska innovationer har vi nu möjlighet att producera ännu mer energieffektiva LED-dioder. Den nya flip-chiptekniken sänker både kostnaderna, energiförbrukningen och avtrycket på miljön.

Bättre effektivitet ger lägre miljöpåverkan

Den nya Ljusamallen (2019) presenterade nya riktlinjer för livslängd och energieffektivitet för armaturer. Det nya kravet är att ljusplaneringen för vissa segment ska beräknas med ljusnivåer efter 100 000 timmar. Ett högt L-värde på armaturen och liten, eller ingen, ljusnedgång kan innebära att du klarar dig med färre armaturer i lokalen. Detta tillsammans med ökad effektivitet och minimal ljusnedgång är något som alla vinner på, inte minst miljön.

Hög prestanda - lågt underhåll

LED-armaturer är i stort sett underhållsfria då man inte behöver utföra byte av ljuskälla. De innehåller inte rörliga eller ömtåliga delar, och rätt konstruerade LED-armaturer motstår vibrationer och andra störningar i lokalerna mycket väl. I utrymmen med mer rörliga verksamheter, till exempel sporthallar eller industrier där armaturerna oftast sitter högt uppe i taket, underlättar glest underhåll och hög hållbarhet den dagliga driften mycket. En annan aspekt av hållbarheten är för lokaler som har verksamheten igång nästan dygnets alla timmar. För till exempel sjukhus eller hotell kan avbrott i verksamheten för underhåll vara kostsamma och svåra att planera in.

Exempel 1. InduLED 15000lm L80

Rumshöjd: 10.000 m, Monteringshöjd: 9.000 m, Underhållsfaktor: 0.68

 Nr.  Antal  Beteckning (Korrektionsfaktor)  (Armatur) (lm)
 1  60  Fagerhult 32943 InduLED 1200 Hi    Medium 4000K (Typ 1)* (1.000)  14995

*Ändrad teknisk data

Exempel 2. InduLED 13500lm L100

Rumshöjd: 10.000 m, Monteringshöjd: 9.000 m, Underhållsfaktor: 0.86

 Nr.  Antal  Beteckning (Korrektionsfaktor)  (Armatur) (lm)
 1  51  Fagerhult Eulumdat 13504lm L191604_01 InduLED 1200 Medium (1.000)  13500

 

LED-dioder med flip-chipteknik

Under 2019 lanserar Fagerhult en ny version av LED-dioder med flip-chipteknik. Flip-chip LED är en relativt ny teknologi där själva chipet är monterat upp och ner i själva LED kapseln (i förhållande till s.k. Epi-Up). Chipets utformning förbättrar värmeavledningen vilket kommer kunna sänka energiförbrukningen ytterligare, med upp till 20 % lägre energiåtgång jämfört med nuvarande LED-dioder. Dioderna bibehåller dessutom den långa livslängden för armaturen på 100 000 timmar utan ljusnedgång. De nya dioderna med flip-chipteknik lanseras i första hand till armaturer inom de segment där belysningen sällan byts ut, sitter högt uppe i taket eller är i bruk dygnet runt.

I och med livslängden på armaturen och ljuskällan, samt den låga energiförbrukningen, är en investering i en Fagerhult-armatur med flip-chipdioder en framtidssäkring. Den höga hållbarheten och det låga underhållet skapar förutsättning för en friktionsfri belysning i lokalen.

 


Länkar

Läs mer om CLO L100

Läs mer om den nya Ljusamallen (extern sida)