TextIntr-short-2.gif

Ett hållbart val är enkelt.


Tiderna förändras och idag förstår vi vikten av att ta vara på jordens resurser och att återanvända det som redan finns. I sökandet efter förnybara material föddes en ny klassiker. Med en armaturkropp i papp tar Multilume Re:Think ett steg framåt mot en mer hållbar framtid.

Just nu sker ett viktigt skifte där lysrör byts ut mot LED och stort fokus läggs på energieffektiva lösningar och minskad klimatpåverkan. Med fler armaturstorlekar blir det enkelt att skapa långsiktiga belysningslösningar, både för renovering och framtidens nybyggen.  

Re:Consider 

Vikten av att välja rätt.


Då elen som förbrukas under våra armaturers användningsfas blir grönare har valet av material blivit allt viktigare. Genom att förnya en av våra mest omtyckta armaturer med en stomme av Solid Board och ett nytt förpackningssätt har vi lyckats sänka klimatpåverkan och skapat förutsättningar för att göra hållbara val.

Hyllad innovation

Multilume Re:Think har på kort tid vunnit både kundernas och branschens hjärtan, vilket vi är väldigt stolta över. Armaturen har bland annat fått utmärkelsen Best Product of The Year 2021 från Norska Lyskultur och vunnit the Sustainability Awards 2021 i MENA-regionen. Multilume Re:Think har också blivit nominerad till Guldstolen Produkt 2022 - ett pris av Sveriges Arkitekter.

TheWasteIsTheWin.png

Vi är stolta över våra produkter och vi genomför alltid en omfattande kvalitetssäkringsprocess innan de lanseras. I det här fallet fick vi alla lära om och lära nytt, men utan att för den sakens skull ge avkall på varken säkerhet, kvalitet eller funktion. 

Här kan du följa med på resan vi gjort för att ta fram en ny produkt i ett, för branschen, helt nytt material. 

loop_plane_2.gif

Frågor & svar

Med den här armaturen har vi verkligen försökt att tänka utanför boxen, även om slutresultatet ser fyrkantigt ut. Vi förstår att det finns många funderingar kring produkten, därför har vi valt att samla en del frågor och svar här. 

Re:Sponsibility

Med målet i sikte. 


Vi har varit en tillverkande fabrik i drygt 75 år, och har alltid varit noga med detaljer och kvalitet. Sedan 2020 har vi dessutom ambitiösa hållbarhetsmål, kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling, vilka ger riktning för vårt hållbarhetsfokus och för hur vi ska bidra till samhället. Vi vill hjälpa våra kunder att göra medvetna val och därför ska varje nyutvecklad armatur ha en medföljande miljövarudeklaration (EPD). På så sätt får vi en tydlig bild av våra produkters totala miljöpåverkan under hela livscykeln. 

*Compared to an annual volume of Multilume Slim 600x600 mm.

Referens 

Energieffektiv skolrenovering

Sint-Janscollege i Nederländerna renoveras och byggs ut för att bli en energieffektiv och multifunktionell skola, som möter vår tids krav. I den första nybyggda delen finns fler än 500 Multilume Re:Think installerade. 

Kontakta oss så pratar vi om ditt nästa projekt

Vi vet att både utmaningar och behov skiljer sig beroende på vem du är och i vilken fas av projektet du jobbar. Vår inblick i projekteringsprocessen gör det enklare för dig att göra rätt.