Snabbkopplingssystem – Wieland, WAGO, Ensto

Ett snabbkopplingssystem underlättar anslutning av infällda armaturer. Installationen av större belysningssystem blir både säkrare och snabbare.

Den senaste utvecklingen av Fagerhults snabbkopplingssystem effektiviserar hopkopplingen av armatur, externt driftdon och ström. Snabbkopplingen är förmonterad på driftdonet, med hjälp av en verktygslös snäppteknik kopplas driftdonet både till armaturen och ström så snabbt och riskfritt som möjligt. 

Förutom fast installation eller sladd och jordad stickpropp kan du på primärsidan ansluta i chassikontakt. Valfritt fabrikat Wieland, Wago eller Ensto som kan kopletteras med T-splitter för vidarekoppling.

Säkerhet

För att undvika felkopplingar, vilka i värsta fall kan leda till att anslutna produkter antingen skadas eller t.o.m. blir farliga, är det viktigt att snabbkopplingssystemen som finns på marknaden används på rätt sätt, dvs. på det sätt som tillverkaren tänkt sig och utvecklat sitt system efter. Exempelvis skall inte ett 5-poligt kontaktsystem avsett för 3-fas-installation användas istället för 1-fas + styrledare för ljusreglering. För sådana system skall andra kontaktutföranden användas som förhindrar att felkopplingar sker av misstag.