3D-filer

BIMobject

Fagerhult är sedan 2018 anslutna till BIMobject för att kunna ge dig i föreskrivande led en god och bra service genom nedladdningsbara objekt. Med BIM skapas virtuella kopior på våra produkter som BIM-objekt. Dessa objekt gör våra produkter mer lättillgängliga, informativa och synliga i byggprocessen.

Vad är BIM? 

BIM står för Building Information Modeling och är en utveckling av digitaliserade processer inom byggindustrin. BIM innehåller inte bara 3D-modeller för modellering och simulering utan innehåller även digital information om en produkt som kan flöda genom hela processen. Gamla arbetsmodeller där olika filformat och processer snabbt blev gamla är inte längre ett problem. 

Att arbeta med BIM 

BIM ökar effektiviteten i tid, kostnad och material eftersom alla inblandade i projektet har överblick och får insikt om hur deras del passar in i det övergripande projektet. BIM-objekt är inte bara för designfasen, senare när projektet är färdigt och inflyttat har man nytta av BIM-objekten, vid till exempel underhåll av en armatur - all information man behöver finns i BIM-objektet.

Vad är ett BIM-objekt? 

Ett BIM-objekt är en digital beskrivning av en produkt med data och specifikationer om den fysiska produkten och beskriver samtidigt förhållandena mellan de olika designelementen och komponenterna. En BIM-modell består av ett antal BIM-objekt i samma byggprojekt.  

För Fagerhults del presenteras objekten som Revit-filer med information om Lumen, kelvin, effekt, vikter, mått, och andra produktegenskaper.

Våra BIM-objekt inkluderar inte ies-filer, men de kan enkelt importeras när visualiseringar behövs.  

Var hittar man Fagerhults BIM-objekt?

Det finns tre sätt att få tag på BIM-objeken:

1. Bland dokumenten på produktsidan hittar du en Revit-länk. Där kan du ladda ned en zipfil med BIM-objektet för den aktuella produkten. 

bim-revit.png
2. På vissa produkter hittar du också en knapp märkt BIMOBJECT högre upp på produktsidan.
Länken tar dig till produkten på BIMobject®BIMobject® är en portal, eller plattform, som samlar BIM-objekt från många tillverkare i många branscher.

bim-produkt.png
3. Du kan också söka våra produkter på BIMobject® där n
ya modeller från vårt produktsortiment tillkommer löpande. Via BIMobject® är synkroniserad projektering möjlig, så om vi uppdaterar våra modeller, får du de senaste uppdateringarna utan att behöva ladda ner några nya.

Till fagerhults BIM-portal