Ljuset och människan

Double Dynamic Lighting

Double Dynamic Lighting (DDL) är ett ljusdesignkoncept för dynamisk inomhusbelysning. Det används i inomhusmiljöer såsom kontor, skolor och sjukhusmiljöer. 

Kontakta oss så pratar vi om ditt nästa projekt

Vi vet att både utmaningar och behov skiljer sig beroende på vem du är och i vilken fas av projektet du jobbar. Vår inblick i projekteringsprocessen gör det enklare för dig att göra rätt.