Double Dynamic Lighting

Förhöj din omvärld med ljus

Ett dynamiskt ljus, med olika färgtemperaturer och en kombination av diffust och riktat ljus, ger varierande effekter när det möter olika ytor och texturer. Här kan du lära mer om olika aspekter att ta med i din ljussättning.

Förhöj din omvärld med ljus

Skugga.gif

Skuggor

Skuggor är avsaknaden av ljus. Tack vare skuggor bildas kontraster och vår tredimensionella värld uppfattas lättare av ögat och blir mer realistisk. I naturen finns oftare en tydligare skuggbildning och mer skiftningar än inomhus. Dessa gör att du lättare kan orientera dig, se djup och nivåskillnader i din omvärld.

DDLcolor.gif

Färg

Att kombinera två, eller fler, ljuskällor med olika färgtemperaturer och hög färgåtergivning ger som effekt att färger i den belysta zonen förtydligas och fördjupas. Detta gör att det blir lättare att skilja på nyanser, färgtoner och gråskalor och det ger en förhöjd upplevelse av objektet i det belysta området.

textur2.gif

Textur

Med det välkomponerade DDL-konceptet, där diffust och riktat ljus, samt varm och kall färgtemperatur förenas, får texturer och ytor i rummet en annan möjlighet att komma till liv. Den holistiska ljussättningen tar fram detaljer, blänk och strukturer på ett mer varierat och fullödigt sätt - vilket ger en guldkant på tillvaron.

Kontakta oss så pratar vi om ditt nästa projekt

Vi vet att både utmaningar och behov skiljer sig beroende på vem du är och i vilken fas av projektet du jobbar. Vår inblick i projekteringsprocessen gör det enklare för dig att göra rätt.