Double Dynamic Lighting

Vad är Double Dynamic Lighting?

DDL är ett ljusdesignkoncept för dynamisk inomhusbelysning och används i inomhusmiljöer såsom kontor, skolor och sjukhusmiljöer. Den elektriska belysningen anpassas i realtid så att den kompletterar dagsljuset för att kunna skapa mer engagerande och aktiva miljöer.

Vad är Double Dynamic Lighting?

Människan är en biologisk varelse och påverkas mycket av ljus, både dess närvaro och dess frånvaro. Den biologiska faktorn inom belysning är välkänt och vedertaget sedan innan (läs mer om HCL). I denna aspekt av ljusdesign fokuserar forskningen däremot på den psykologiska upplevelsen av belysningen. Hur får belysningen oss att känna och må? Går det att höja människors humör och välmående enbart med en dynamisk belysning?

I en studie vid Aalborg University gjordes experiment där deltagarna fick uppleva dynamisk belysning under en längre period. Syftet var att undersöka hur en kombination av dagsljus och smart dynamisk belysningsteknik kan bidra till bättre hälsa och välbefinnande. Deltagarna i studien uppgav att den dynamiska belysningen får den upplevda atmosfären att uppfattas som mer behaglig. De  upplevde också positiva effekter i sin motivation, koncentration och arbetsflöde.

Resultaten inom DDL är en stor hjälp i planeringen av framtida kreativa arbetsplatser, inkluderande skolor eller hälsofrämjande vårdmiljöer. Att redan i planeringsstadiet se till verksamheten i lokalerna, och med belysningen som verktyg förhöja kvalitén för de människor som ska vistas där, är en investering som ger avkastning under lång tid.

Kontakta oss så pratar vi om ditt nästa projekt

Vi vet att både utmaningar och behov skiljer sig beroende på vem du är och i vilken fas av projektet du jobbar. Vår inblick i projekteringsprocessen gör det enklare för dig att göra rätt.