Belysning för hälso- och sjukvård. 

Vården och omsorgen är viktiga samhällsfunktioner med omfattande åtaganden och ansvar. Deras lokaler ska vara säkra, trygga och i många fall även kliniska – rent av sterila. I en modern vård- eller omsorgsmiljö ska all belysning i lokalerna kunna gå att styras, med en gemensam nämnare i centrum – människan. 

Fagerhult vill bidra till alla patienters rätt till en god vård i en trygg och säker vård- och omsorgsmiljö. Vi vill med rätt belysning underlätta vård- och omsorgspersonalens arbete, och skapa en lugn och behaglig arbetsplats. Vi ser ljus och belysning som ett hjälpmedel i det arbetet.

Health and Care

Artikel

Den biologiska klockan.

Även om vi ser oss själva som moderna människor är våra hjärnor inte så uppdaterade. Vi är fortfarande biologiska varelser som påverkas av förändringar i naturen - något som är mycket tydligt inom hälso- och sjukvårdssektorn. 

Läs hela artikeln

Belys vårdens viktiga arbete på rätt sätt

Särskilda vårdmoment och ingrepp kräver särskild belysning. Låt oss berätta hur.

Läs mer i våra ljusguider

Human Centric Lighting

Människan i fokus.

Human Centric Lighting (HCL), eller personorienterad belysning, är ett holistiskt sätt att se på hur ljuset påverkar människan. Kortfattat återskapar man den naturliga dygnsrytmen dagsljuset ger oss med elektriskt ljus, vilket enligt forskning gynnar vårdtagare.  

Mer om människocentrerat ljus

MELANOPIC RATIO

Stötta dygnsrytmen hos patienter och personal

En bra dygnsrytm är grundläggande för patientens återhämtning och tillfrisknande. Melanopic Ratio är en faktor som gör det enkelt att planera och dokumentera belysningsanläggningens biologiska effekt. Genom att redovisa Melanopic Ratio på alla våra armaturer gör vi det möjligt att planera belysning som stöttar dygnsrytmen hos både patienter och personal.

Läs mer om Melanopic Ratio

HCL
Paneler

Medicinska försörjningspaneler

Medicinska försörjningsenheter, även kallat vårdrumspaneler, spelar en avgörande roll när det gäller att garantera smidiga arbetsflöden och patientsäkra vårdinsatser. Alla avdelningar och enheter har sina specifika behov, och vi måttanpassar alltid efter önskemålen. Det har vi gjort sedan 1968.

Läs mer om våra vårdrumspaneler

Ljusstyrning i hälso- och sjukvård

Vårdmiljöer är platser där noggrannhet och exakthet samsas med medmänsklighet och omsorg. Med en anpassad och behaglig belysning skapar vi bättre möjligheter för vårdpersonalen att se anatomiska detaljer hos patienten och kunna utföra t.ex. säkra titthålsoperationer.  
 
Med våra ljusstyrningslösningar är det lätt att justera ljusnivåerna och färgtemperaturerna efter olika verksamheters särskilda behov, som tex BB, Akutmottagningen eller en palliativ avdelning. Tillsammans hittar vi en lösning som passar ändamålet. Att det dessutom sparar energi och är lätt att använda, det är en bonus i sammanhanget.

Referens

Skejby Psyk

Referens

Akademiska sjukhuset

Kontakta oss så pratar vi om ditt nästa projekt

Vi vet att både utmaningar och behov skiljer sig beroende på vem du är och i vilken fas av projektet du jobbar. Vår inblick i projekteringsprocessen gör det enklare för dig att göra rätt.