Ljusstyrning på sjukhus

Ett sjukhus är ett eget litet samhälle i sig. Där finns kontor, patientrum, undersökningsrum, korridorer, operationssalar och så vidare. Alla rum och utrymmen kräver olika ljus, i olika situationer och vid olika tider på dagen. Patienter och personal har olika krav på ljuset vilket komplicerar det hela. Beroende på rummets eller områdes funktion har du många möjligheter att välja mellan när det gäller ljusstyrning.

Energibesparing

Den som är ansvarig för anläggningen har också ett stort intresse för en väl fungerande och effektiv belysningslösning. Att minska energiförbrukningen är en viktig utmaning för sjukhusets huvudmän. Omkring 22% av den el som förbrukas på sjukhus går åt till belysning, ju äldre anläggning ju större andel. Med ljusstyrning kan energiförbrukningen sänkas med 30% räknat på en hel byggnad. 

Med tanke på att det totala energibehovet när sjukhuset är i gång 24/7 är det ett stort miljöansvar att ansvara för belysning och drift. Utmaning är enklare med en modern belysningslösning med lägre energibehov, längre livslängd och låga underhållskostnader. Men bortsett från kravet på en energieffektiv belysning måste man även se till funktionella, biologiska och emotionella mänskliga behov.

Belysningskrav

För att skapa förutsättningar att arbeta effektivt behöver vårdpersonalen en funktionell belysning. Klart strukturerade, väl upplysta rum ger också patienter en känsla av att de i är säkra, kompetenta händer. 

För både patienter och personal är funktionen en avgörande förutsättning för en belysningsanläggning. Likväl som patienten behöver ljus som främjar tillfrisknandet behöver också personalen ljus, som måste uppfylla olika krav för olika uppgifter och arbetssituationer. I olika rum krävs olika ljuslösningar för de visuella uppgifter och aktiviteter som utförs. Särskilt viktigt är behovet av tillräckligt mycket ljus.

Val av styrsystem

I vissa utrymmen kan man välja mellan olika e-Sensesystem utan krav på avancerad programmering medan andra utrymmen kräver mer flexibilitet.

Med en DALI-styrning som programmeras på plats kan de flesta behov tillfredsställas i både i termer av energibesparing och flexibilitet med olika scener, både med avseende på ljusnivåer och färgtemperatur (Tunable White). Olika typer av paneler används för att välja de olika förinställda scenerna i de olika utrymmena. 

Rekommenderat e-Sense-system

Olika typer av vård- och behandlingsrum: e-Sense Customised
Expeditioner och kontor: e-Sense Active
Trapphus: e-Sense Move