Hälso- och sjukvård

Ljusstyrning på sjukhus

Ett sjukhus är en komplex miljö, med många olika verksamheter under ett tak. Beroende på avdelningen eller rummets funktion, finns det många val och möjligheter att göra gällande ljusstyrningen.

För både patienter och personal är belysningens funktion avgörande, och i olika rum krävs varierande ljuslösningar för de uppgifter och aktiviteter som utförs. Särskilt viktigt är behovet av tillräckligt mycket ljus på rätt plats.  

Spara på energin 

Sjukhusets verksamhet avstannar inte för att det är helg eller natt, det löper på dygnet runt alla dagar. Men vissa områden och ytor har lägre behov av belysning under vissa perioder, eller tider på dygnet. Med en modern belysningslösning med smarta styrsystem går ljusflödena att reglera, och samtidigt reducera både kostnaderna och det ekologiska avtrycket.  

Val av system 

I vissa utrymmen kan man välja mellan olika e-Sense system utan krav på avancerad programmering medan andra utrymmen kräver mer flexibilitet. Med en DALI-styrning som programmeras på plats kan de flesta behov tillfredsställas, både i termer av energibesparing och flexibilitet med olika belysningsscenerljusnivåer och färgtemperatur (Tunable White).  

Dagens teknik gör det möjligt att integrera tusentals armaturer och styrfunktioner i ett enda system, baserat på nätverk med styrning över DALI-routrar. I Fagerhult e-Sense Customised har vi samlat all vår kunskap och erfarenhet kring ljusreglering. Trots komplexa och stora belysningsinstallationer är det ett fåtal komponenter som behövs för att klara av helheten. 

Armaturer med driftdon, sensorer (multisensorer), tryckknappar och ingångsenheter klarar av de flesta önskade funktioner. Komplexiteten och friheten ligger i den programvara som används, både vid driftsättning och framtida programmering. 

Rekommenderade ljusstyrningssystem  

Olika typer av vård- och behandlingsrum: e-Sense Customised  
Expeditioner, kontor och kommunikationsytor: Organic Response  
Trapphus: e-Sense Flex 

Kontaktperson


Magnus Larsson

Innesäljare H&C

magnus.larsson@fagerhult.se

Ladda ner v-card

Magnus Larsson

Joakim Norin

Connectivityrådgivare

joakim.norin@fagerhult.se

Ladda ner v-card

Joakim Norin