Bioinclusive lighting

Ljus för människan, i balans med ekosystemet.

Belysning är väsentligt för människor. Det förlänger dagen, visar vägen och ger oss trygghet. Samtidigt påverkar det den biologiska mångfalden, bidrar till ljusföroreningar och kan ha negativ inverkan på människors hälsa. Med Bioinclusive Lighting vill vi skapa belysningslösningar som möter människans behov av ljus, i balans med ekosystemet – och för en mer hållbar framtid.

Hur påverkas vi av dålig belysning?

Ljusföroreningar är all onödig och överdriven användning av elektriskt ljus. I takt med att offentliga, kommersiella och privata utomhusmiljöer är belysta även under dygnets mörka timmar så ökar mängden upplyst yta globalt i snabb takt.

Människors hälsa

Ljusföroreningar kan ha direkta och indirekta effekter på människors välmående. Ljus som exempelvis lyser in i sovrum kan upplevas som störande, vilket i sin tur kan skapa irritation och sömnproblem.

Slöseri med energi

Allt ljus som inte används på rätt sätt är onödig, och slöseri med energi. Precis som att vi släcker efter oss när vi lämnar ett rum bör vi också se till att utomhusbelysningen släcks eller dimmas ned när inga människor är i närheten.

test

Natthimlen

Ungefär 80 procent av världens befolkning ser inte stjärnhimlen. Anledningen är himlaglim; spilljus som reflekteras upp i himlen. Fenomenet är svårt att mäta men likt andra ljusföroreningar kan det ge negativa effekter på människor, djur och miljö. 

Påverkan på djur och ekosystem

Djur tolkar ljus för att orientera sig, hitta mat, undvika rovdjur och kommunicera. De flesta arter är känsliga för blått ljus och ljusets lägre våglängder (under 500 nm). Det påverkar beteenden och kan förändra tillgängligheten till naturliga livsmiljöer och föda, vilket leder till försämrad överlevnad och reproduktion. Genom att begränsa andelen ljus i de lägre våglängderna minskas den negativa påverkan på ekosystemet.

Framtidens lösningar – för människor och naturliv

Bioinclusive Lighting handlar om bra ljus för människors välbefinnande och städers utveckling – men med så lite påverkan på den biologiska mångfalden som möjligt. Som belysningsleverantör är vi medvetna om att vi bidrar till att öka mängden ljus. Just därför kan vi också bli en del av lösningen. Vi följer forskningen och vägledande standarder, och vi tar rygg på dem som kan mer än oss. Samtidigt vill vi ligga steget före. Vi deltar i studier och forskningsprojekt och vi samarbetar med en rad aktörer för att hitta framtidens lösningar tillsammans.  Det goda ljuset — hur inkluderar vi miljön?

Med Bioinclusive Lighting inkluderar vi miljön och hur vi minimerar belysningens påverkan på den. Kärnan i ansvarsfull belysning är rätt ljus, på rätt plats, vid rätt tidpunkt.

I filmen berättar Henrik Sandqvist, Product and Application Manager för Outdoor, mer om hur vi på Fagerhult arbetar för att skapa goda ljusmiljöer – för både människor och ekosystem. 

Rätt ljus

Allt ljus bör ha ett tydligt syfte. Innan installation eller byte av permanent belysning bör man ställa frågan: Behövs denna belysning, och är det rätt mängd? Hur kommer omgivningen, miljön och djurlivet att påverkas? Rätt ljus inkluderar även faktorer som färgtemperatur, våglängsfördelning, färgåtergivning och ljusnivåer.

Tänk på...

...att välja så varm färgtemperatur som möjligt.

...att begränsa ljus i de lägre våglängderna (under 500nm).

...att ljuset inte bör vara starkare än nödvändigt. 

Rätt plats

För att undvika ljusföroreningar och onödig energianvändning är det viktigt att ljuset riktas dit det behövs. Vi utvecklar och erbjuder olika ljusfördelningar som är optimerade för att rikta ljuset mot just rätt plats.

Rätt tid

Människors behov av belysning varierar över dygnet och platsens aktivitet. Ljuset bör användas endast när det uppfyller dessa. Med adaptiv belysning kan både ljusintensitet och ljusets spektrala fördelning anpassas, och med tidsstyrning eller närvarostyrning aktiveras ljuset vid rätt tid.

Rätt belysningslösning

Våra produkter för utomhusbelysning inom Gata & Väg finns med ett brett spann av ljusflöde, optimerade ljusfördelningar och smart styrning. De utvecklas för att hålla över lång tid, klara alla typer av miljöer och skapa god visuell komfort där belysningen är en positiv upplevelse – både för den som ser ljuset på håll och för den som befinner sig i ljuset.

Evolume

Evolume är en serie vädertåliga stolpmonterade armaturer, med hög prestanda och god ljuskomfort. Armaturen finns nu med fler valmöjligheter och färgtemperaturer: 2700K, 2200K och PC Amber samt med adaptivt ljus. Det innebär att intensitet, våglängdsfördelning och distribution kan anpassas utifrån behov, tid och närvaro — och goda möjligheter att ta större hänsyn till djur och natur. 

Vill du skapa framtidens lösningar – för både människor och naturliv?

Med Bioinclusive Lighting vill vi göra det enklare att göra kloka val, se utebelysning i ett större perspektiv och inkludera ekosystemet i ljusplaneringen. Hör av dig så till oss så berättar vi mer om hur du kan skapa en belysningslösning som tar hänsyn till människan, natthimlen och den biologiska mångfalden. Vi hörs!