För en ljusare framtid

Fagerhult vill bidra till en ljusare framtid för fler genom spridning av hälsosam och miljövänlig belysning till Tanzanias landsbygd. Därför bidrar vi till att stärka de kvinnliga solcellsentreprenörerna i Solar Sister.   

Fagerhult har alltid tagit ett lokalt samhällsansvar och i takt med att vi växer globalt vill vi ta ett utökat samhällsansvar. Om vi tar vårt ansvar i dag har vi bättre förutsättningar att bedriva en framgångsrik verksamhet även i morgon.

80% av Tanzanias befolkning saknar tillgång till el och är ett av världens fattigaste länder Genom att stödja Solar Sister och deras arbete i Tanzania bidrar Bright Future årligen till att hjälpa människor till bättre ljus och därmed bättre liv. De kvinnliga entreprenörerna får utbildning och ett start-up kit för att komma igång med sin försäljning.

Bright Future

siku-ENG.png

"Jag är inte längre beroende av min man och jag har insett att jag kan bedriva affärer på egen hand. Detta har fått mig att känna mig självständig men även höjt mitt självförtroende. Idag känns det som att jag klarar det mesta."

Under 2020 besökte Fagerhult och Bright Futures ambassadörer regionen Kishapu där de bland annat träffade Siku Mwinuka som varit solcellsentreprenör i två år.

Hur vi arbetar.

Empowering People är ett av Fagerhults sociala fokusområden för att bidra till en mer hållbar värld. En betydande del inom detta område utgör Bright Future, vars huvudsyfte är att skapa en bättre framtid för människor i utvecklingsländer. Därför bidrar vi sedan 2015 till organisationen Solar Sister i Tanzania, vilken är en biståndsorganisation som främjar kvinnligt entreprenörskap. Deras modell går ut på att utbilda och stödja kvinnor att leverera solcellsbelysning på landsbygden där elnätet inte är etablerat. Organisationen grundades 2010 och bedriver även solcellsprojekt i Uganda och Nigeria. 

Fagerhult bidrar monetärt med ett årligt belopp till Solar Sister, men har även utsett en projektgrupp om sex Bright Future-ambassadörer som skall informera om projektet, följa upp resultatet samt skapa engagemang och hitta kanaler för att utöka biståndet. Samtligt bidrag som samlas in via ambassadörerna går direkt till utvalda hjälpmedel som utvärderats genom besök hos entreprenörerna i Tanzania. År 2020 skänktes 100 cyklar med syfte att underlätta försäljningen och bringa mervärden till familjen.

Vår utveckling.

Fagerhults årliga bidrag går främst till att utbilda samt rekrytera fler kvinnor till Solar Sister. Sedan starten av projektet 2015 har vårt bidrag hittills lett till att:

- 547 Solar Sister entreprenörer har utbildats
- 34 074 solcellsprodukter har sålts
- 48 160 ton koldioxidutsläpp har reducerats

Våra regioner.

Under de år som Bright Future bidragit till att sprida solcellsbelysning i Tanzania har flera regionerna varit mål för biståndet. De har varierat mellan åren, med fokus på att etablera nya områden samt att biståndet skall gå dit det har störst effekt.

Sammantaget har Fagerhult bidragit till regionerna:
Mwanga, Korogwe, Kishapu, Chato, Mkalama, Mahenge, Same, Kilosa, Mvomero, Lushoto och Mufundi.

Du kan välja att stödja vårat projekt på två olika sätt

- Skicka in ditt bidrag till oss via Swish på 1235251517

- Följ vårt arbete på Instagram @fagerhultbrightfuture