Belysningsguider

Industri och höga höjder

En bra belysning är väsentligt inom industrin, för en störningsfri produktion samt medarbetarnas arbetskomfort och säkerhet. Vi vill hjälpa er att skapa hållbara och energieffektiva belysningslösningar för hela verksamheten. 

Processindustri

Stora hallar, högt i tak, höga temperaturer, smutspartiklar och bearbetning med olika typer av vätskor. Både omgivningen och arbetet i en processindustri ställer höga krav. Då är det av största vikt att lokalens belysning ger rätt förutsättningar för att allt arbete ska kunna utföras effektivt och utan risk för arbetsskador.

1 min läsning

Montering

På monteringen sker detaljrikt arbete som kräver stort fokus under större delen av arbetspasset. En bra belysning skapar inte bara förutsättningar för att personalen ska kunna utföra sitt arbete, utan kan även höja arbetskomforten och minska risken för arbetsskador.

2 min läsning

Packyta

En packyta är en central plats i en industri och ett av de sista momenten i en lång arbetskedja. Att arbetet kan utföras utan hinder och med största precision är en förutsättning för att produkter ska kunna levereras ut i tid.

1 min läsning

Låglager

I ett låglager utförs en stor del av arbetet manuellt vilket ställer höga krav på gångarnas belysning. Det är då av stor vikt att finns tillräckligt med ljus in bland hyllorna för att underlätta arbetet.

1 min läsning

Höglager

Lager kan variera i storlek och för att kunna utnyttja ytan effektivt är det ofta högt i tak. Arbetet utförs både på golvet och på högre höjder med hjälp av truckar, men oavsett arbetshöjd är det viktigt med en jämn ljusnivå.

1 min läsning

Utlastning

Utlastningen är sista stoppet på produkternas resa genom industrins alla rum. Utrymmet används olika mycket under dygnet och belysningen behöver därför vara flexibel och följa personalens närvaro och rörelse.

1 min läsning

Kontakta oss så pratar vi om ditt nästa projekt

Vi vet att både utmaningar och behov skiljer sig beroende på vem du är och i vilken fas av projektet du jobbar. Vår inblick i projekteringsprocessen gör det enklare för dig att göra rätt.