Fagerhult ✕ Hydro

Ett pilotprojekt som sluter cirkeln.


Aluminium är ett unikt hållbart material som kan återvinnas nästintill i oändlighet. Men precis som alla material behöver det hanteras ansvarsfullt. Många av våra armaturer har en stomme av extruderad aluminium, och vi vill säkerställa att de i framtiden kan återvinnas på ett bra sätt. I ett pilotprojekt med fokus på cirkulära processer har vi, tillsammans med Hydro Extrusion Sweden, utforskat hur vi kan ta tillvara extruderad aluminium – med bibehållna materialegenskaper. 

Telenor

Återvinning i nytt ljus

När armaturer av extruderad aluminium vanligtvis återvinns nedgraderas ofta materialets egenskaper (downgrading), och används exempelvis till pressgjutning. Pilotprojektet initierades i samband med att Norwegian Property önskade att energieffektivisera byggnaden på Snarøyveien 30 i Oslo. Fagerhult fick då möjligheten att ta tillvara ett större antal Notor-armaturer för att utforska möjligheten till återvinning och cirkulära processer.

Innovation i fokus

Med målet att sluta cirkeln och säkerställa materialets kvaliteter monterades armaturerna ned, och transporterades till vår fabrik i Fagerhult där de demonterades och sorterades. Härifrån skickades de till Hydro Extrusion Sweden, den ursprungliga producenten, och aluminiumet smältes ned, bearbetades och kunde formas på nytt. Genom hela samarbetet har cirkulära processer och hållbara innovationer utforskats med fokus på hur Fagerhult kan ta nya steg utanför det invanda och väntade. Vi har tillsammans kunnat tänja gränserna för vad som tidigare varit möjligt – och tagit ett stort steg mot att möjliggöra processer där armaturer av extruderad aluminium i framtiden skulle kunna hanteras cirkulärt.

Pilotprojektet genomfördes i samarbete med Hydro Extrusion Sweden, ett ledande aluminium- och energiföretag, som strävar efter en hållbar framtid med målet att skapa livskraftiga samhällen och utveckla naturresurser till innovativa produkter och lösningar. 

Sammarbete

Cirkulära rörelser

Utifrån metoderna i vårt pilotprojekt kan vi nu säkerställa kvaliteten och återanvända aluminium i fler av våra armaturstommar – med bibehållna materialegenskaper och råmaterialets ursprungliga värde. Det extruderade aluminiumet kan därmed användas om och om igen, i samma form och till samma kvalitet, vilket minskar behovet av nybrutet råmaterial. Dessutom kunde samtliga komponenter i de tidiga Notor-armaturerna demonteras och återvinnas och/eller återbrukas.

Pilotprojektet är ett av flera hållbarhetsinitiativ inom Fagerhults fokusområde Circular solutions. Vår målsättningen är att till 2030 möta en ökad efterfrågan av nya produkter och lösningar; som håller över tid och möjliggör återanvändning, återbruk eller återvinning.

"Aluminium är en unikt hållbar metall som kan återvinnas nästintill i oändlighet men precis som alla material behöver det hanteras ansvarsfullt. Tillsammans kunde vi nu återvinna motsvarande 1300 kg aluminium i pilotprojektet, men den stora vinsten är de insikter vi tar med oss inför framtida projekt."


Kristian Frisk, Account Manager
Hydro Extrusion Sweden

En linje som leder framåt

Med pilotprojektet tar vi nu avstamp mot framtiden; och fortsätter arbetet med att hitta nya lösningar och morgondagens metoder. Vårt mål är att ta tillvara de material, resurser och idéer som redan finns tillgängliga och skapa något nytt, något smartare och något större. Genom vårt pilotprojekt kring Notor kunde vi på Fagerhult, i nära samarbete med Hydro, låta såväl material som produkter ta ny form och lysa vidare – för en ljusare framtid.

Tänker du också i cirkulära rörelser och vill hitta nya lösningar?  

Har du ett projekt där du står inför liknande frågeställningar - eller vill du kanske bara veta lite mer om våra lärdomar och hur vi gick tillväga i pilotprojektet? Tveka inte att ta kontakt med ditt lokala säljkontor, för att få mer information. Vi hörs!