Hälso- och sjukvård

Medicinska försörjningsenheter

Projektunika kundanpassningar för sjukvård i världsklass

Medicinska försörjningsenheter spelar en avgörande roll när det gäller att garantera smidiga arbetsflöden och patientsäkra vårdinsatser. Alla avdelningar och enheter har sina specifika behov, och vi måttanpassar alltid efter önskemålen.

Våra enheter ger allt du behöver inom räckhåll. De levererar medicinska gaser, ger en säker anslutning till kraft- och datanätverk och en stabil men flexibel plattform för medicintekniska produkter och tillbehör.  

Made in Sweden since 1968

Med över 50 års erfarenhet inom medicinska försörjningssystem, och tusentals enheter installerade runt om i världen, fortsätter vi att utveckla och producera med hög kvalitet.  

Våra medicinska försörjningsenheter

Våra försörjningsenheter, även kallade vårdrumspaneler, är klassade som medicintekniska produkter av Läkemedelsverket. Deras uppgift är att försörja patient och/eller utrustning med t.ex. el, nätverk eller medicinska gaser. Enheterna behöver därför finnas lättåtkomligt i rummet, men får inte vara i vägen i arbetet. Därför finns de i olika utföranden - väggmonterad, takmonterad och monitorarmar – för olika typer av vårdmoment och avdelningar.

 

Väggmonterade

Allt skräddarsys med hänsyn till vårdinsatsen - från lättare vård till intensivvård och uppvak. De modulära systemen består av undersidor, mellankanaler och ovansidor som kombineras och förses med valfritt antal uttag för el, tele, signal- och datakommunikation samt gas. 

Takmonterade

Våra takmonterade försörjningsenheter ger tillgång till avancerad utrustning i ett stort antal konfigurationer. De fria ytorna gör det lättare att arbeta runt hela patienten, vilket är direkt avgörande inom bland annat intensivvården.

Monitorarmar

Monitorarmar gör det lätt att systematisera och skapa överblick. Bildskärmen kan på ett ögonblick ställas in i rätt vinkel för att sedan föras ut ur arbetsfältet igen.

Kontakta oss så pratar vi om ditt nästa projekt

Vi vet att både utmaningar och behov skiljer sig beroende på vem du är och i vilken fas av projektet du jobbar. Vår inblick i projekteringsprocessen gör det enklare för dig att göra rätt.