Aluflex 13

En försörjningspanel där uttag för el, tele-, signal-, data- och gas adderas efter behov. Eventuell allmänbelysning placeras i panelens överkant.

Aluflex 13 är avsedd för vårdrum. Panelen är påbyggnadsbar med samtliga profiler i Aluflex-familjen. Utgångspunkten är en grundkanal som utökas på höjden med valfritt antal kanaler för el och gas. Gasboxen finns i tre olika varianter - modellerna 9, 11 och 12 som alla har olika typer av anslutningar. Gasbox 9 och 12 kan dessutom förses med valfri utrustningsskena. Möjlighet finns också att integrera allmänbelysning, läs- och undersökningsljus. Panelen monteras horisontellt eller vertikalt.

Anslutning

Elkablar och gasrör kan anslutas på tre olika sätt; från sidan via panelens gavel, via håltagning i bottenprofilens ryggsidan samt från ovansidan via matningskanal. Samtliga el- och gasuttag är internt kopplade och framdragna till plint vid anslutningsändan.

Utförande

Aluflex 13 är en sammansättning av kanaler där en rund underkantsprofil är basen. Därefter kan man bygga på med obegränsat antal elkanaler och avsluta med rak, sned eller rund täckprofil alternativt med armaturramppå toppen. Gasuttagen placeras i en gasbox 9, 11 eller 12. Gasbox 12 kan dessutom utrustas med valfri fabrikat av utrustningsskena. Panelerna kan levereras i längder upp till 6200 mm utan att skarvas.

Eluttag

Aluflex 13 kan utrustas med önskat antal stark- och svagströmsuttag. Uttagen är monterade i apparatfästen som är fastmonterade i bottenprofilen. En Fagerhultanpassad täckbricka gör att uttaget blir helt slätt monterad mot panelens front. Panelen kan utrustas med uttag av olika nationella standarder.

Gavel

För avslutning av panelen kan gavelstycken användas.

Material, färg

Samtliga profiler är utförda i strängpressad aluminium. Bottenprofilen samt frontprofilen för uttag kan som standard levereras natureloxerade alternativt vitlackerade i RAL 9010. Men kan mot tilläggspris levereras i valfri färg. Panelen har utvändigt släta sidor som är lätta att rengöra.

Medicinska gaser

Uttagen för medicinska gaser är avsedd för slanganslutning av medicinsk utrustning som infästs i utrustningsskenan. Gasuttagen kan monteras i två huvudalternativ:1. Gasuttag monterade i 13-profilen och är uttagen vinklade 45 grader nedåt. Uttagen är avsedda för slanganslutning av medicinsk utrustning som infästs i en utrustningsskenan.2. Gasbox kan byggas i tre varianter. a. Gasbox 12 är uttagen vinklade 30 grader nedåt. Uttagen är avsedda för slanganslutning av medicinsk utrustning som infästs i en utrustningsskenan.b. Gasbox 9 och 11 är uttagen riktade rakt ut. För medicinsk utrustning som ska direkt anslutas i uttaget.

Allmänbelysning

Panelen kan utrustas med allmänbelysning genom en armaturramp som monteras i ovankant. Reflektorn riktar ljuset asymmetrisk uppåt/utåt mot taket och åstadkommer indirekt belysning av rummet.

Media

IV-skena.

Eluttag.

Aluflex

Aluflex skräddarsys med hänsyn till vårdinsatsen - från lättare vård till intensivvård och uppvak. Det modulära systemet består av undersidor, mellankanaler och ovansidor som kombineras och förses med valfritt antal uttag för el, ...

Mer om familjen Aluflex

Dokument

Specifikation

Laddar...