Aluflex 12

En försörjningspanel där uttag för el, tele-, signal-, data- och gas adderas efter behov. Eventuell allmänbelysning bildar ett formmässigt avslut i panelens överkant.

Aluflex 12 är avsedd för intensivvård. Utgångspunkten är en grundkanal som utökas på höjden med valfritt antal kanaler för el och gas - panelen är byggbar med samtliga moduler i Aluflexfamiljen. Uttag för tele-, signal- och datakommunikation adderas efter behov. Panelen kan förses med utrustningsskena på gaskanalen. Möjlighet finns också att integrera allmänbelysning, läs- och undersökningsljus. Aluflex 12 monteras horisontellt eller vertikalt.

Anslutning

Elkablar och gasrör kan anslutas på tre olika sätt; från sidan via panelens gavel, via håltagning i bottenprofilens ryggsidan samt från ovansidan via matningskanal. Samtliga el- och gasuttag är internt kopplade och framdragna till plint vid anslutningsändan.

Utförande

Aluflex 12 är en sammansättning av kanaler där gaskanalen för vinklade gasuttag är basen. Därefter kan man bygga på med obegränsat antal mellankanaler och avsluta med rak, sned eller rund täckprofil alternativt med armaturramp på toppen Gaskanalen kan dessutom utrustas med valfri modell av utrustningsskena. Panelerna kan levereras i längder upp till 6260 mm utan att skarvas.

Eluttag

Aluflex 12 kan utrustas med önskat antal stark- och svagströmsuttag. Uttagen är monterade i apparatfästen som är fastmonterade i bottenprofilen. En Fagerhultanpassad täckbricka gör att uttaget blir helt slätt monterad mot panelens front. Panelen kan utrustas med uttag av olika nationella standarder.

Gavel

För avslutning av panelen kan gavelstycken användas.

Material, färg

Samtliga profiler är utförda i strängpressad aluminium. Bottenprofilen samt frontprofilen för uttag kan som standard levereras natureloxerade alternativt vitlackerade i RAL 9010. Men kan mot tilläggspris levereras i valfri färg. Panelen har utvändigt släta sidor som är lätta att rengöra.

Medicinska gaser

Uttagen för medicinska gaser är avsedda för slang anslutning av medicinsk utrustning som infästs i utrustningsskenan.

Allmänbelysning

Panelen kan utrustas med allmänbelysninggenom en armaturramp som monteras i ovankant. Reflektorn riktar ljuset asymmetrisk uppåt/utåt mot taket och åstadkommer indirekt belysning av rummet.

Media

Avlastningshylla

Aluflex

Aluflex skräddarsys med hänsyn till vårdinsatsen - från lättare vård till intensivvård och uppvak. Det modulära systemet består av undersidor, mellankanaler och ovansidor som kombineras och förses med valfritt antal uttag för el, ...

Mer om familjen Aluflex

Dokument

Specifikation

Laddar...

Filter

Namn Beskrivning Best. nr.
Namn Beskrivning Best. nr.
HyllaUtdragbar hylla99505
PatientarmPatientarm99527
Arm för droppställArm för droppställ99524
KorgKorg99512
HyllaHylla med 1 låda99509
HyllaHylla med två lådor99538
DroppställDroppställ99521
IV-skena350x250 mm99531
IV-skena320x180 mm99530
IV-skena480x230 mm99528
IV-skena580x230 mm99529