Aluflex 9

En försörjningspanel där uttag för el, tele-, signal-, data- och gas adderas efter behov. Eventuell allmänbelysning placeras i panelens överkant.

Aluflex 9 är avsedd för vårdrum. Utgångspunkten är en grundkanal som utökas på höjden med valfritt antal kanaler för el och gas - panelen är byggbar med samtliga moduler i Aluflexfamiljen. Uttag för tele-, signal- och datakommunikation adderas efter behov. Panelen kan förses med utrustningsskena i nederkant men det är också möjligt att montera en profil med integrerad utrustningsskena i panelens övre kant. Utrustningen blir då lätt att komma åt utan slangar som döljer övriga uttag. Möjlighet finns också att integrera allmänbelysning, läs- och undersökningsljus. Aluflex 9 monteras horisontellt eller vertikalt.

Anslutning

Elkablar och gasrör kan anslutas på tre olika sätt; från sidan via panelens gavel, via håltagning i bottenprofilens ryggsidan samt från ovansidan via matningskanal. Samtliga el- och gasuttag är internt kopplade och framdragna till plint vid anslutningsändan.

Utförande

Aluflex 9 är en sammansättning av kanaler där den raka underkantsprofilen är basen. Därefter kan man bygga på med obegränsat antal mellankanaler och avsluta med rak, sned eller rund täckprofil alternativt med armaturramppå toppen. Panelerna kan levereras i längder upp till 6200 mm utan att skarvas.

Eluttag

Aluflex 9 kan utrustas med önskat antal stark- och svagströmsuttag. Uttagen är monterade i apparatfästen som är fastmonterade i bottenprofilen. En Fagerhultanpassad täckbricka gör att uttaget blir helt slätt monterad mot panelens front. Panelen kan utrustas med uttag av olika nationella standarder.

Gavel

För avslutning av panelen kan gavelstycken användas.

Material, färg

Samtliga profiler är utförda i strängpressad aluminium. Bottenprofilen samt frontprofilen för uttag kan som standard levereras natureloxerade alternativt vitlackerade i RAL 9010. Kan mot tilläggspris levereras i valfri färg. Panelen har utvändigt släta sidor som är lätta att rengöra.

Medicinska gaser

Uttagen för medicinska gaser är avsedda för direkt anslutning av medicinsk utrustning eller slanganslutning av utrustning som infästs i utrustningsskenan.

Allmänbelysning

Panelen kan utrustas med allmänbelysninggenom en armaturramp som monteras i ovankant. Reflektorn riktar ljuset asymmetrisk uppåt/utåt mot taket och åstadkommer indirekt belysning av rummet.

Media

Gasuttag.

Armaturramp (Aluflex 9-L).

Aluflex

Aluflex skräddarsys med hänsyn till vårdinsatsen - från lättare vård till intensivvård och uppvak. Det modulära systemet består av undersidor, mellankanaler och ovansidor som kombineras och förses med valfritt antal uttag för el, ...

Mer om familjen Aluflex

Dokument

Specifikation

Laddar...