Aluflex Dialys

Bloddialysen är med sin ständiga upprepning en arbetsam process för patienten. Därför har vi lagt stor vikt vid att utforma ett dialyssystem som sätter individen i centrum och underlättar behandlingen. Dialyspelaren har utvecklats och formgivits för att ge vårdmiljön en behagligare framtoning där tekniken inte gör sig alltför påmind.

Systemet är vertikalt monterat vilket ger flera fördelar. Montaget innebär fullständig frihet från rummets väggar och dialyspelaren kan placeras överallt i rummet – mellan fönster eller med ryggen mot varandra. Personalen får möjlighet att arbeta obehindrat över ytorna. I dialyspelaren finns naturligtvis utrymme för ledningar och eluttag, rörledningar samt anslutning till medicinska gaser och den vertikala anslutningen har även möjliggjort en integrering av rör och tappställe för dialysvatten samt avlopp.

Anslutning

Samtliga el- och gasuttag är internt kopplade. Elkablar är framdragna till plint vid anslutningsändan och gasrör är framdragna ca. 300 mm utanför anslutningsändan.

Utförande

Dialyspelaren finns i två grund versioner Aluflex 13-P/C-F samt Aluflex 13-CC-F. Pelaren består av dubbla profilsammansättningar som monteras mot varandra rygg mot rygg med stag emellan. P/C- och C-kanalerna utnyttjas för elektriska installationen 13-profilen för gasrörsförläggning, och utrymmet mellan profilerna används för gasuttag samt vask med tappventiler för renvatten.

Dialysvatten

Dialyspelaren kan anpassas för olika fabrikat av vattenrening. Normalt monteras dessa av leverantören av vattenreningen. Vi har möjlighet att tillhanda-hålla avtappningsrör för Gambros renvatten system.

Eluttag

Dialyspelaren kan utrustas med önskat antal stark- och svagströmsuttag. Uttagen är monterade i apparatfästen som är fastmonterade i bottenprofilen. En Fagerhultanpassad täckbricka gör att uttaget blir helt slätt monterat mot panelens front. Panelen kan utrustas med uttag av olika nationella standarder.

Material, färg

Profilerna i strängpressad aluminium. Täckplåtar, stag samt fäste gasuttag i aluzinkplåt. Vask i syrafast rostfri plåt. Samtliga synliga ytor kan som standard fås vitlackerad e i RAL 9010 men kan mot tilläggspris levereras i valfri färg. Pelaren har utvändigt släta sidor som är lätta att rengöra.

Medicinska gaser

Uttagen för medicinska gaser är frontmonterade och kan anslutas direkt eller via att utrustningen hängs upp på en skena (väggmonterad eller panelmonterad) och ansluts med slang.

Tillbehör

Avtappningsrör med 1, 2 eller 3 st avtappningar.Vattenlås rostfri P-modell (vägg) eller S-modell (golv).Vattenlås plast PEH P-modell (vägg) eller S-modell (golv).

Vask

På pelarens framsida finns en vask för avloppsvatten. På vaskens sidor finns hållare för upp till sex styck avloppsslangar. Vasken avslutas med R40 gänga. Normalt ingår inte vattenlås i dialyspelaren, men vi kan tillhandahålla vattenlås i både rostfritt och plast (PEH) för både golv- och vägganslutet avlopp.

Belysning

Pelaren kan förses med ledad armatur typ Halux för läs- och undersökningsljus.

Media

Aluflex Dialys vask.

Aluflex Dialys MINI.

Aluflex Dialys

Bloddialysen är med sin ständiga upprepning en arbetsam process för patienten. Därför har vi lagt stor vikt vid att utforma ett dialyssystem som sätter individen i centrum och underlättar behandlingen. Dialyspelaren har...

Mer om familjen Aluflex Dialys

Dokument

Specifikation

Laddar...