Aluflex Dialys

Bloddialysen är med sin ständiga upprepning en arbetsam process för patienten. Därför har vi lagt stor vikt vid att utforma ett dialyssystem som sätter individen i centrum och underlättar behandlingen. Dialyspelaren har utvecklats och formgivits för att ge vårdmiljön en behagligare framtoning där tekniken inte gör sig alltför påmind.