Försörjningspelare

En takmonterad försörjningsenhet för el och medicinska gaser i förberedelse- eller röntgenrum. Pelaren finns i två varianter – fast eller höj- och sänkbar.

Försörjningspelaren är en takmonterad försörjningsenhet för el och medicinska gaser. Pelaren finns i två varianter – fast eller höj- och sänkbar. Den höj- och sänkbara pelaren kan sänkas 500 mm för anslutning i arbetshöjd. Därefter kan den återigen höjas för att frigöra yta. Försörjningspelaren används främst i förberedelserum eller röntgenrum.

Eluttag

Pelaren utrustas med önskat antal eluttag. Uttagen är monterade i kopplingsdosor som är fast förankrade i stommen. Frontplåtar kan demonteras utan att installationen i panelen påverkas. Panelen kan utrustas med uttag av olika nationella standarder.

Material, färg, vikt och höjd

Pelaren är utförd i aluminium och väger 60 kg. Pelaren kan som standard fås natureloxerad. Kan också beställas i valfri färg. Panelen har utvändigt släta sidor som är lätta att rengöra.Den höj/sänkbara pelaren levereras som standard med elektriskt ställdon som medger reglering på 500 mm. Normalt anpassas försörjningspelaren så att den i sitt nedersta läge befinner sig 1500 mm över golv och i sitt översta läge 2000 mm över golv. För att uppnå detta krävs att rummet har en takhöjd på minst 3200 mm till det fasta taket.

Medicinska gaser

På försörjningspelarens undersida finns det utrymme för upp till 10 st valfria gasuttag varav en eventuell ejektor behöver utrymmetför 2 st gasuttag. Gasuttagen är avsedda för slanganslutning. På respektive gavelsida finns det en utrustningsskena för montage av utrustning.

Montage / Anslutning

En speciell takkonsol finns med för montage i taket. Samtliga eluttag är internt kopplade och framdragna till takdosa som monteras i takkonsolen. Gasrören avslutas uppe i undertaket för lödning mellan pelaren och det fasta taket.

Reglering

För reglering av den höj- och sänkbara modellen finns handenhet som ansluts till pelaren med sladd och stickpropp.

Media

Gasuttag.

Handenhet för reglering av pelare.

Försörjningspelare

Försörjningspelaren är en takmonterad försörjningsenhet för el och medicinska gaser. Pelaren finns i två varianter – fast eller höj- och sänkbar. Den höj- och sänkbara pelaren kan sänkas 500 mm för anslutning i arbetshöjd....

Mer om familjen Försörjningspelare

Dokument

Specifikation

Laddar...