Vad är LED?

Med ledande kunskap om belysning och den senaste teknologin utvecklar Fagerhult LED-armaturer för alla applikationsområden. Men för att nå alla fördelar och lyckas med LED-belysning finns det fyra aspekter som bör uppmärksammas: spridningen i ljusfärg (MacAdam), livslängden, färgtemperaturen och färgåtergivningen (Ra).

Så uppstår ljuset

LED är en förkortning av Light Emitting Diode, det vill säga lysdiod. Lysdioden är en halvledare som utstrålar ljus när den utsätts för elektrisk påverkan. Denna reaktion kallas elektroluminiscens. Lysdioden drivs med likström (DC) vilket oftast kräver ett separat driftdon. I samband med LED-belysning benämns driftdonet även driver. Driftdonet omvandlar nätspänningen till en nivå som är optimal för lysdioden.

 

fagerhult_led_ljuset_2

 

Ljuset skapas i elektronernas strävan efter balans. Lysdioden har två olika områden: ett område med överskott på elektroner (n-ledande) och ett område med underskott på elektroner (p-ledande). Gränsen mellan dessa två områden kallas pn-övergång eller spärrskikt. När likströmmen kopplas till lysdioden jämnas överskott och underskott ut och ljus uppstår i spärrskiktet.

Liten men effektiv

Den aktivt lysande ytan hos en lysdiod är inte större än 1–2 mm². En enda diod ger sällan tillräckligt med ljus för att lösa en belysningsuppgift. Därför sätts flera lysdioder samman i en LED-modul. LED-moduler finns i flera olika varianter där ljusflöde och utformning är anpassat för olika typer av armaturer.

Färgat ljus

Den färg, eller spektrala fördelning, som ljuset får bestäms av vilka material som lysdioden är tillverkad av. Grundfärgerna är rött, orange och grönt samt blått i olika nyanser. Vitt ljus framställs oftast genom att en blå diod förses med ett lager av lyspulver. LED i färgerna rött, grönt och blått kallas allmänt för RGB-styrning. Genom att blanda och kombinera de tre färgerna i olika styrka så kan man skapa 65 000 olika färger. När man vill skapa egna färger krävs en kontrollenhet eller ett gränssnitt som kommunicerar via DALI eller DMX512.

 

fagerhult_led_ljuset

 

Ett miljösmart alternativ

Ur ett miljöperspektiv har LED-teknik flera fördelar gentemot konventionella lösningar. Bättre energieffektivitet och ökad livslängd är fördelarna som har störst genomslag.

En LED-modul är en elektronisk komponent och rutinerna för återvinning är därmed de samma som för annan elektronik.

Den utökade livslängden innebär reducerad materialåtgång med lägre belastning på återvinningssystemet. LED-moduler är dessutom fria från kvicksilver.