Flimmer och LED-armaturer

Flimmer och LED har på senare tid blivit ett mycket hett ämne. Huvudsakliga anledningar är dels ett nyhetsinslag på TV samt publicerad information på diverse nyhetssidor på internet.

Flimmer är inget nytt fenomen som uppstått med LED-tekniken. Det finns sedan tidigare, jämför med traditionell belysningsteknik och Fagerhults LED-aramaturer:

  • Glödlampor: 5%
  • Lysrör, magnetiskt driftdon: 30-40%
  • Lysrör, HF-don: 1-2%
  • Fagerhult LED-armaturer: 1-2%

När man pratar om flimmer så delas det upp i synligt och osynligt. Synligt flimmer är det som man kan uppleva som blinkningar. Det forskas en del och det finns uppfattningar om att ett fåtal personer kan se flimmer upp till 300Hz. De flesta ser dock inget flimmer från 100Hz.

Det osynliga flimret, dvs det med högre frekvens än det synliga, kan påverka din hjärna och skapa problem typ huvudvärk eller trötthet. Forskning pågår när det gäller nivåer och vi får återkomma när resultat finns framme.

Tekniska lösningar

Som med all annan typ av teknik finns det flera olika kvalitetsnivåer där den enklaste LED-tekniken givetvis är billigast men där exempelvis flimmernivån kan vara mycket hög. Det vanliga uttrycket ”Man får vad man betalar för” gäller även för LED. LED drivs med likström och beroende på hur nätspänningen på 50Hz likriktats så får olika resultat på flimmer. De enklaste LED-ljuskällorna, s.k. retrofit ljuskällor, kan ha en väldigt enkel diodbrygga för likriktning och som därför genererar ett flimmer på 100%. Med hjälp av en kondensator kan flimmer- nivån reduceras men det är inte säkert att en sådan värmekänslig komponent får plats i en lampsockel. Den adderar dessutom kostnader vilket en del vill undvika. Det är dessa ljuskällor som den mesta diskussionen i media verkar att handla om. Fagerhult har någon enstaka produkt men där vi använder en professionell ljuskälla med ett mycket lågt flimmer (<2%).

Flimmerproblem gäller även för s.k. AC-moduler, LED-moduler i kretskortform avsedda för inbyggnad i en armatur och som ansluts direkt till nätspänning. Dessa har oftast ett flimmer mellan 30 och 100%. Vi har därför hittills avstått från att använda sådana moduler.

Våra LED-armaturer

Övervägande majoritet av LED-armaturer har ett separat LED-driftdon (eller LED-driver) inbyggt eller placerat utanför armaturen. Flimmernivån bestäms av kvalitén på driftdonet. Val av LED har ingen påverkan. Det som avgör flimmernivå är driftdonets ripple nivå. Ripple kallas den variation som utströmmen från driftdonet har.

Utströmmen är upphackad, dvs hoppar lite upp och ner i nivå, och detta påverkar ljusnivån. Den uttrycks i % av total ström och driftdon med god kvalitet har en ripple nivå på 5% eller lägre. Frekvensen blir för ett 50Hz driftdon 100Hz. Denna variation genererar tillsammans med LED-modulen, som har en viss inbyggd tröghet, ett flimmer på 1-2% vilket anses som flimmerfritt.

Flimmer och ljusreglering

Det finns två typer av ljusreglering, amplitud-modulering eller pulsviddsmodulering. Amplitudmodulering, AM, handlar om att man sänker strömmen till LED-modulen. Flimmernivån styrs av driftdonets ripple nivå (se föregående stycke).

Vid pulsviddsmodulation, PWM, är strömnivån konstant men hackas upp i frekvens vilket innebär att strömmen till modulen med jämna mellanrum stängs av och därmed alstras mindre ljus. De flesta PWM-system har en frekvens på minst 300Hz vilket anses säkert (ref. Belysningsbranschens Ljus & Rum).

PWM-teknik är dock ifrågasatt och en del tillverkare lämnar därför denna teknik till förmån för amplitudreglering. Kostnaden för PWM är dessutom högre vilket är ytterligare ett argument för att undvika tekniken. Det förekommer även tillfällen då PWM kan interferera (störa) optisk utrustning typ streckkodsavläsare samt kameror.

Fagerhults policy

Fagerhult marknadsför inte produkter med enkla Retrofit LED-ljuskällor eller AC-moduler.
 
I våra produkter används inbyggda eller separat placerade LED-driftdon av högsta kvalitet från erkända tillverkare. Vid vårt val av driftdon ställer vi via egen policy höga krav på teknisk prestanda. Vår policy kombinerat med omfattande provningar skapar produkter med hög teknisk kvalitet samt prestanda. 

Fagerhults produkter för arbetsplatser

Våra produkter, exempelvis sådana avsedda för kontor, sjukhus och skolor, har mycket låg flimmernivå på 1-2%, dvs samma nivå som lysrörsarmaturer med HF-don har.
  
Produkter avsedda för ljusreglering är vanligtvis försedda med driftdon med amplitudmodulering vilket eliminerar risken för flimmer.
 
Används av något skäl PWM-teknik är frekvensen som lägst 300Hz vilket följer rekommendation från Belysningsbranschen i Sverige.