LED_life.jpg

Livslängd LED-armaturer

Enligt internationella standarder redovisas livslängden för LED-armaturer genom två deklarerade värden, livslängd för LED-modulen och livslängd för driftdonet. För att få en uppfattning om en armaturs livslängd måste dessa data summeras.

Vad påverkar LED-armaturens livslängd?

Hur lång den förväntade livslängden blir beror på ett antal saker:

  • Vilket fabrikat och av vilken typ LED:en är.
  • Hur hårt den drivs (det vill säga hur hög ström den drivs med).
  • Armaturkonstruktion med tanke på temperatur och materialval.
  • Valet av driftdon (driver).
  • Miljön där produkten installeras.

LED-modul

Sättet att redovisa ljusnedgång samt livslängd för LED-armaturer har traditionellt redovisats exempelvis som L80B50 75.000 h eller L90B10 50.000 h.
L-värdet beskriver hur högt ljusflöde i procent av nyvärdet, som kan förväntas när angiven tid uppnåtts och kombineras med en förväntad användningstid eller brinntid. Detta kombineras med ett B-värde.

Nytt sätt att deklarera ljusnedgång
B-värden och antal timmar har varierat såväl mellan produkter som armaturtillverkare. Detta har gjort det svårt för en kund att jämföra olika LED-armaturer. För att underlätta jämförelsen har Lighting Europe publicerat ett dokument med rekommendationer, Evaluating performance of LED based luminaires. Belysningsbranschen i Sverige är överens om att följa dessa rekommendationer.

Största förändringarna är att B-värde helt slopas samt att L-värden redovisas vid fasta timmar. Fasta timmar för L-värde följer de mest typiska applikationerna, 35.000 h, 50.000 h, 75.000 h samt 100.000 h. Samtliga L-värden kommer avse median, dvs gamla B50, vilken dock inte anges. Tider längre än 100.000 h ska undvikas. En stor fördel med nya sättet är att LLMF fås automatiskt.

Livslängd LED-driftdon

Som för annan typ av elektronik, exempelvis HF-don, påverkas livslängden av dess egen konstruktion, ingående elektroniska komponenter samt temperaturen på dessa. 

Läs mer om livslängd för LED