LED_life.jpg

Livslängd LED-armaturer

Enligt senaste internationella standarder redovisas livslängden för LED-armaturer genom två deklarerade värden, livslängd för LED-modulen och livslängd för driftdonet. För att få en uppfattning om en armaturs livslängd måste dessa data summeras.

Vad påverkar LED-armaturens livslängd?

Hur lång den förväntade livslängden blir beror på ett antal saker:

  • Vilket fabrikat och av vilken typ LED:en är.
  • Hur hårt den drivs (det vill säga hur hög ström den drivs med).
  • Armaturkonstruktion med tanke på temperatur och materialval.
  • Valet av driftdon (driver).
  • Miljön där produkten installeras.

Livslängd LED-modul

LED-moduler redovisas som L70, L80 eller L90. L-värdet beskriver hur högt ljusflöde i procent av nyvärdet, som kan förväntas när angiven tid uppnåtts och kombineras med en förväntad användningstid eller brinntid. Detta kombineras med ett B- eller C-värde. 

B-värdet beskriver noggrannhet eller variation. B-värdet är för de flesta produkter B50, vilket innebär att det deklarerade ljusflödet, L-värdet, kan ses som ett medelvärde. I B-värdet inkluderas inga totala bortfall av moduler.

Exempel: L80B50 70.000 h betyder att efter 70.000 timmar kommer ljusflödet motsvara 80 % av det ljusflöde produkten hade som ny.

C-värdet står för “catastrophic failures” eller hela bortfall, dvs inget ljus fås från modulen. Värdet anges i kombination med timmar. Bortfall av en enskild LED på en modul med många LED räknas inte som C utan är inkluderat i B-värdet. C-värdet kan exempelvis vara C10 eller lägre. C10 betyder att vid angiven tid så kommer 10 % av modulerna inte producera något ljus. C-värdet är för standardmoduler som används inomhus mycket lägre (~1%) och man kan ofta bortse från värdet. C- värdet kommer därför som standard inte redovisas för inomhusprodukter.

Livslängd driftdon

Livslängden på driftdon påverkas av dess konstruktion, ingående elektroniska komponenter samt temperaturen på dessa. Driftdon är försedda med en referenspunkt kallad tc. Temperaturen på denna mätpunkt ska aldrig överstiga det tillverkaren anger. Livslängd för driftdon är ofta angiven som exempelvis  50.000 timmar /10 %. Detta betyder att hålls temperaturen på tc-punkten under en viss angiven nivå, kommer maximalt 10 % av driftdonen att falla bort inom angiven tid. 

Läs mer om livslängd för LED