LED_life.jpg

Livslängd LED-armaturer

Enligt internationella standarder redovisas livslängden för LED-armaturer genom två deklarerade värden, livslängd för LED-modulen och livslängd för driftdonet. För att få en uppfattning om en armaturs livslängd måste dessa data summeras.

Vad påverkar LED-armaturens livslängd?

Hur lång den förväntade livslängden blir beror på ett antal saker:

  • Vilket fabrikat och av vilken typ LED:en är.
  • Hur hårt den drivs (det vill säga hur hög ström den drivs med).
  • Armaturkonstruktion med tanke på temperatur och materialval.
  • Valet av driftdon (driver).
  • Miljön där produkten installeras.

LED-modul

Sättet att redovisa ljusnedgång samt livslängd för LED-armaturer har traditionellt redovisats exempelvis som L80B50 75.000 h eller L90B10 50.000 h.
L-värdet beskriver hur högt ljusflöde i procent av nyvärdet, som kan förväntas när angiven tid uppnåtts och kombineras med en förväntad användningstid eller brinntid. Detta kombineras med ett B-värde.

Nytt sätt att deklarera ljusnedgång

Ljusamallen är en rekommendation för redovisning av armaturdata och belysningsberäkningar. B-värden och antal timmar har varierat såväl mellan produkter som armaturtillverkare. Detta har gjort det svårt för en kund att jämföra olika LED-armaturer. För att underlätta jämförelsen har Lighting Europe publicerat ett dokument med rekommendationer, Evaluating performance of LED based luminaires. Belysningsbranschen i Sverige är överens om att följa dessa rekommendationer. De föreskrivna rekommendationerna finns publicerade i Ljusamallen- för jämförelse belysningsberäkningar inomhus, version februari 2019 samt Ljusamallen- för jämförelse av LED armaturer inomhus, version februari 2019. Dessa går att finna på ljuskultur.se.

ljusmalljpg.jpg


Största förändringarna är att B-värde helt slopas samt att L-värden redovisas vid fasta timmar. Fasta timmar för L-värde följer de mest typiska applikationerna, 35.000 h, 50.000 h, 75.000 h samt 100.000 h. Samtliga L-värden kommer avse median, dvs gamla B50, vilken dock inte anges. Tider längre än 100.000 h ska undvikas. En stor fördel med nya sättet är att LLMF fås automatiskt.

Kontakta din Fagerhultkontakt för mer information eller frågor, se länk nedan.

Livslängd LED-driftdon

Som för annan typ av elektronik, exempelvis HF-don, påverkas livslängden av dess egen konstruktion, ingående elektroniska komponenter samt temperaturen på dessa. 

Länkar

Hitta din Fagerhultkontakt

Läs mer om den nya Ljusamallen (extern sida)

Bilagor

Läs mer om livslängd för LED