Zhaga/Nema

Flertalet av Fagerhults utomhusarmaturer kan levereras med ZHAGA eller NEMA-sockel. Ett hållbart sätt att anpassa våra produkter till en flexibel marknad. Utomhusarmaturerna framtidssäkras i och med att flera nya användningsområden går att applicera på dem.

En del av en framtidssäkrad värld

Med standardiserade lösningar möjliggör vi ytterligare anpassningar av våra armaturer för våra kunder. Målet är utökade möjligheter och tillgänglighet för våra kunder, och skapa en bättre ljussättning i kommersiella, offentliga och privata ljusmiljöer.  

Idag används både Zhaga- och NEMA-socklar som bas för IoT-teknik. De bägge socklarna ger möjlighet att anpassa befintliga armaturer till framtida teknik. När en ny teknik utvecklas går det med denna standardisering att ändra enbart styrenheten, istället för göra för stora ingrepp i armaturen.

ZHAGA-sockel

Anslutningen har som mål att på ett hållbart sätt kunna utnyttja flexibilitet och utbytbarhet för kunden. Dels mellan olika fabrikat och dels för tillbehör till armaturen. Anslutningen finns för utomhusarmaturer och är ett gränssnitt för att skapa smarta utomhusarmaturer.

Zhaga Consortium är sedan 2010 en internationell organisation som utarbetar industristandarder inom belysningsområdet. Zhaga är medlem av IEEE Industry Standards and Technology Organization (IEEE-ISTO), och har sitt ursprung i Europa.

NEMA-sockel

NEMA-sockeln är en standardiserad typ av anslutning inom belysningsindustrin, och har sitt ursprung i Nordamerika. Uttaget ger en elektrisk och mekanisk anslutning mellan noden och armaturen.

NEMA-uttaget används ofta i utomhusbelysningsarmaturer, särskilt gatubelysning. Detta uttag, som kan öppnas och stängas endast för hand utan att behöva några verktyg, är en av framtidens smarta stadstillämpningar.

 

Installationsexempel - Vialume med ZHAGA