Zhaga/Nema

Flertalet av Fagerhults utomhusarmaturer kan levereras med ZHAGA- eller NEMA-sockel. Ett hållbart sätt att anpassa våra produkter till en flexibel marknad. Med en eller flera socklar på armaturen kan olika noder appliceras och nya funktioner erbjudas, idag eller i framtiden.

ZHAGA-sockel

Zhaga Consortium bildades 2010 och är en internationell organisation som utarbetar industristandarder inom belysningsområdet. Zhaga är medlem av IEEE Industry Standards and Technology Organization (IEEE-ISTO), och har sitt ursprung i Europa.

Målet med socklar är att på ett hållbart sätt kunna utnyttja flexibilitet och utbytbarhet för kunden. Dels mellan olika fabrikat och dels för tillbehör till armaturen. Socklar finns förnärvarande för utomhusarmaturer men arbete pågår med att ta fram liknande system även för inomhusarmaturer.

NEMA-sockel

Anslutningen har som mål att på ett hållbart sätt kunna utnyttja flexibilitet och utbytbarhet för kunden. Dels mellan olika fabrikat och dels för tillbehör till armaturen. Anslutningen finns för utomhusarmaturer och är ett gränssnitt för att skapa smarta utomhusarmaturer.

En del av en framtidssäkrad värld

Vår målsättning är att skapa en bättre ljussättning i kommersiella, offentliga och privata ljusmiljöer. Med standardiserade lösningar kan vi utöka de möjligheterna ytterligare, till fördel för våra kunder.

Idag används både Zhaga- och NEMA-socklar som bas för IoT-teknik. De bägge socklarna ger möjlighet att anpassa befintliga armaturer till framtida teknik. När en ny teknik utvecklas kan man med denna standardisering ändra enbart styrenheten, istället för att göra ingrepp i armaturen.

I och med att tekniken utvecklas, har även andra aktörer utvecklat sina standarder. Digital Illumination Interface Alliance, DiiA, som samlar de större aktörerna inom digital styrning, har tagit fram ett tillägg till DALI-2 standarden - D4i. D4i-tillägget fokuserar på kommunikation mellan olika komponenter i en armatur.

En D4i-certifierad driver kan, förutom att strömförsörja noder, även lagra och kommunicera data om status, felmeddelanden, energiförbrukning, armaturtyp etc. Som en påbyggnad finns nu även Zhaga-D4i, certifiering av komplett armatur med sockel.

Zhaga-D4i specificerar, förutom den mekaniska och elektriska utformningen, även ström- och kommunikationsaspekter och tillåter alla D4i-certifierade noder att fungera med alla Zhaga-D4i-certifierade armaturer. Certifierade Zhaga-D4i-produkter kan bära den kombinerade logotypen för Zhaga och D4i, vilket tillsammans indikerar plug-and-play-kompatibilitet mellan sensorer, kommunikationsnoder och armaturer. Zhaga-D4i-ekosystemet med belysningsprodukter möjliggör smarta, framtidssäkra LED-armaturer med IoT-anslutning.

Mer om Zhaga

Zhaga är ett internationellt industrikonsortium som arbetar fram tekniska underlag sammanställda i s.k. ”Books”. Innehållet utgör underlag till internationella standarder inom belysningsområdet. Idag finns det ca 300 st anslutna företag till Zhaga och Fagerhults Belysning är ett av dem. Boken som specificerar socklar för utomhusarmaturer heter ”Book 18”. Besök deras webb för mer information https://www.zhagastandard.org/