fagerhult_this_is_led.jpg

Ljusflöde

För att få en uppfattning om ljusflödet måste man titta på hur hela LED-armaturen presterar. Tekniskt sett är LED-belysning och traditionell belysning två helt olika saker. Därför krävs nya sätt att ange en armaturs ljusflöde.

Vad som mäts upp i ett laboratorium hos en tillverkare av LED-moduler går inte att koppla direkt till vad en komplett LED-armatur presterar.

Hur beräknas ljusflöde?

Bilden visar förloppet från den enskilda dioden via värmeförluster i modulen (där dioderna värmer varandra), ljusförluster via optik och driftdon – fram till det ljus som når ut ur armaturen. I illustrationen är de procentuella förlusterna uppskattade. Beroende på armaturens konstruktion kan varje förlust vara större eller mindre.

Verkningsgrad blir ljusflöde

En LED-armaturs energieffektivitet kan inte redovisas med en siffra på verkningsgrad. Effektiviteten hos en LED-armatur redovisas istället med totalt uppmätt ljusflöde (lm) satt i förhållande till uppmätt effekt inklusive driftdon (lm/W) i ett stabilt drifttillstånd.

Med fokus på värmen

fagerhult_led_pleiad

Värmen är det som har störst negativ inverkan på lysdiodens livslängd, ljusutbyte och effektivitet. Traditionella ljuskällor kyls av omgivande luft medan lysdioden måste kylas av genom materialet bakåt. Vid utveckling av LED-armaturer ser Fagerhult till att temperaturen för komponenterna dels hålls inom fabrikantens specifikation, dels motsvarar de högre krav Fagerhult ställer i sin egen policy.

Redan i konstruktionsstadiet simulerar Fagerhult värmeutvecklingen i armaturen vilket säkerställer att det aldrig kompromissas med uppsatta säkerhetsmarginaler. Bilden visar värmeutvecklingen hos en Pleiad G3 där kylflänsar bidrar till att kyla armaturen.

Tillverkarna av LED och driftdon anger en TC temperatur på x grader men enligt standarden adderas en säkerhetsmarginal på TC med ytterligare +5 °C. Fagerhult väljer istället att ligga under angivet TC. Det kan alltså skilja i temperatur mellan elektroniken i en armatur från Fagerhult jämfört med en annan armaturtillverkare. Det har stor inverkan på livslängd, färgkvalitet och färgåtergivning.

En lysdiod går ytterst sällan sönder även om det som för all annan elektronik finns ett normalt bortfall. Vad som istället inträffar är att ljusflödet över tid minskar vid drift.