fagerhult_LED_Drivers_1_7.jpg

Drift av LED-moduler

Drift av lysdioder eller LED-moduler kräver speciellt anpassade driftdon. Dessa omvandlar nätspänning till passande ström eller spänning för drift av modulen i armaturen.

Det är viktigt att driftdonet är godkänt och anpassat för drift av armaturen i fråga. De flesta anpassade driftdon är dessutom utförda som SELV vilket innebär att dioden eller armaturdelar inte behöver skyddas mot beröring.

Det finns även LED-moduler som kan anslutas direkt till nätspänning. Nackdelar är en lägre effektivitet samt begränsad möjlighet till ljusreglering.

Det finns i huvudsak två sätt att driva lysdioder. Dels genom konstantström, dels genom konstantspänning.

 

fagerhult_led_konstantstromsdrift

Vid konstantströmsdrift är anslutna lysdioder kopplade i serie till driftdon.

 

Konstantströmsdriften innebär att anslutna dioder drivs med en konstant ström vilken vanligtvis är 350, 500, 700 eller 1050 mA. Spänningen i kretsen beror på antalet seriekopplade dioder. Varje diod har en framspänning och vid seriekoppling adderas denna framspänning motsvarande antalet dioder.

En downlight med 3 dioder avsedd för att drivas av ett driftdon med konstantström får en sekundärspänning på ca 9 V DC (3×3 V). Kopplas flera armaturer i serie mot ett gemensamt driftdon får spänningen multipliceras med antalet armaturer.

SELV-begränsning i EN 60598-1 (armaturstandard): För IP 20-­­armaturer gäller max 60 V DC och för armaturer med högre kaps­lingsklass än IP 20 gäller 30 V DC. Detta under förutsättning att dioderna är berörbara. Är de skyddade är tillåten spänning 120 V DC. Hänsyn måste dock alltid tas till armaturens certifiering och vilka driftdon som rekommenderas.

 

fagerhult_led_parallellt_koppladeVid konstantspänning är anslutna lysdioder kopplade parallellt till driftdon.

 

Konstant spänning används oftast för LED-produkter med stort antal dioder, exempelvis LED-lister eller LED-produkter med funktionen lysande linje. Den konstanta spänningen är oftast 8, 10, 12, 24 eller 48 V DC. Flera LED-produkter kan parallellkopplas till ett gemensamt driftdon förutsatt att denna klarar ansluten last. Att tänka på är spänningsfallet i ledningar som beräknas lika som för traditionella klenspänningsinstallationer.

Oavsett typ av drift är det viktigt att driftdonet är anpassat till den typ av LED-armatur som skall drivas. Även polariteten är viktig eftersom det är likspänning (DC) som gäller. Ett felaktigt valt eller inkopplat driftdon kan skada eller förstöra anslutna LED-armaturer.

Ljusreglering

Det finns två typer av ljusreglering, amplitud-modulering eller pulsviddsmodulering. Amplitudmodulering, AM, handlar om att man sänker strömmen till LED-modulen. 

Vid pulsviddsmodulation, PWM, är ström till LED konstant men upphackad i frekvens. Lasten slås på resp. slås av med en hög frekvens vilket upplevs som om att ljusnivån ändras.

Fagerhult använder sig av amplitudmodulering på de allra flesta produkter förutom på vissa Tunable White-produkter. Vi räknar med att alla produkter ska styras med amplitudmodulering i slutet av 2018.