Optik utomhus

Hållbart och ekonomiskt

Armaturer i utomhusmiljöer är utsatta för väder och vind, värme och kyla, vibrationer och mänsklig påverkan. Lysdioden innehåller inga rörliga eller direkt ömtåliga delar. Rätt konstruerad är en LED-armatur därför väl rustad att tåla alla de påfrestningar som utomhusmiljöerna bjuder på.

LED-tekniken är mycket energieffektiv och ger stora mängder ljus i förhållande till den energi som förbrukas. Effekterna på miljön i form av lägre energiförbrukning är stora, inte minst i de fall då elektriciteten kommer från energikällor som inte är miljöoptimerade. I takt med den tekniska utvecklingen fortsätter också ljusutbytet hos LED att öka dramatiskt.

Sedan 2014 har Fagerhult egen LED-kortsproduktion, vilket gör att vi kan säkra vår kvalitet, en hållbar produktion och garantera reservdelar under lång tid.
En LED-modul har en livslängd som vida överstiger den traditionella ljuskällans. Detta resulterar i reducerad materialåtgång och lägre belastning på återvinningssystemet. Till skillnad från traditionella ljuskällor innehåller lysdioden heller inget kvicksilver, vilket är positivt ur både miljö- och återvinningssynpunkt.

De armaturer som installeras idag kommer ge ljus i många år framöver. Vi på Fagerhult har valt att använda LED baserade på keramisk teknik s.k. High Power LED. De är robusta och anpassade för användning utomhus under lång tid. Vi driver dem med relativt låg ström, vilket både ökar effektivitet och har en gynnsam påverkan på livslängden.

En annan fördel med LED i utomhusmiljö är att en lägre omgivningstemperatur i kombination med armaturhus i aluminium har en positiv inverkan på lysdioderna. Ljusflödet blir högre och livslängden ökar. Därför lägger vi stor vikt under både konstruktion och provning av armaturen att temperaturer hålls så låga som möjligt. Resultatet blir mycket tåliga och driftsäkra armaturer som behöver minimalt underhåll.