fagerhult_och_led.jpg

Fagerhult och LED

Fagerhult använder enbart lysdioder och LED-moduler från mark­nadens ledande tillverkare och strävar efter att driva dessa optimalt för bästa livslängd och effektivitet. En för hög temperatur är det som har störst negativ inverkan på diodernas livslängd och effektivitet.

Vid utveckling av LED-armaturer säkerställs att temperatur för ingående komponenter hålls både inom fabrikantens specifikation samt motsvarar de krav Fagerhult ställer i sin egen policy. Denna policy är densamma som sedan många år har tillämpats för annan elektronik som till exempel HF-don och nödljusaggregat.

Konkret innebär det att Fagerhult adderar en säkerhetsmarginal vid mätning av LED-modulens tC-temperatur eller beräkning av lysdiodens temperatur (tj). På så sätt säkerställs att angiven förväntad livslängd motsvaras med marginal. Att skapa denna marginal kan oftast ske utan att öka kostnaden för produkten då hänsyn till detta tas mycket tidigt i utvecklingsprocessen.

För att optimera konstruktionen används mjukvara för simuleringar av temperatur i och runt armaturen. En extra kontroll av dessa beräkningar utförs på armaturprototyper med en värmekamera. Vid denna kontroll installeras alltid armaturen som den är tänkt att användas av slutkund.