Amber – ljus i det orange-röda fältet

Amber är ett relativt nytt begrepp inom belysningsvärlden. Ända sedan upptäckten om ljusets biologiska påverkan på oss människor har det slagits fast att höga nivåer av kallt ljus aktiverar och låga nivåer av varmt ljus lugnar.

Dagsljus eller ljus med intensivt ljus, främst i den blå och gröna delen av spektrat, triggar produktionen av kortisol medan låga nivåer av nattljus, eller ljus med mycket rött, påverkar produktionen av melatonin och får oss att vilja sova.

Amber innebär en förlängning av begreppet Tunable White (färgtemperaturstyrning) där Amber helt enkelt bara levererar ljus i våglängderna i det orange-röda fältet. Till skillnad från vanliga Tunable White-lösningar där både varma och kalla dioder är monterade på LED-kortet placeras Amber-dioderna på separata LED-kort.

Amber-lösningar innebär ett varmt ljus med relativt låga nivåer och används i alla typer av vårdmiljöer där övervakning sker utan att man vill störa patientens sömn och därmed dygnsrytm. Låga nivåer av det varma ljuset stör inte sömnen men skulle vi vakna är det ändå tillräckligt mycket ljus för att uppfatta omgivningen och att navigera i rummet.