Citygrid

Bibehållen trygghetskänsla med
god visuell komfort

Behovsanpassad och energieffektiv styrning

Under sena kvällar och nätter är behovet av fullt upplysta gång- och cykelvägar, gator och andra utomhusmiljöer ofta mycket mindre. Att släcka ner belysningen helt kan dock göra att vi känner oss otrygga. Med hjälp av Citygrid är det istället möjligt att tillgodose invånarnas behov och samtidigt spara energi.

Närvarostyrd och
smart belysning.

Ljusnivåer efter
område och funktion.

Stor potentiell
energibesparing.

Citygrid basics

Öppet och skalbart system

Citygrid är ett trådlöst ljusstyrningssystem för utomhusmiljöer. Systemet är både öppet och skalbart; du kan enkelt lägga till extra armaturer, ändra eller optimera en befintlig installation och när som helst uppgradera till Connected Solution.

Linked Solution

Det här är själva plattformen för Citygrid – från en liten lösning för en eller flera armaturer vid en busshållplats eller parkeringsplats, upp till ett större antal armaturer längs en gång- och cykelväg, elljusspår eller lokalgata.

LINKED SOLUTION
CONNECTED SOLUTION

Connected Solution

Connected Solution erbjuder samma driftfördelar men med fjärråtkomst via en säker molnbaserad server där du kan kontrollera energiförbrukningen och olika mätvärden via en lösenordsskyddad webbplats.

Systembeskrivning

Systemarkitektur

Här visas de olika delarna av systemet och dess kommunikationsvägar

Viborg

REFERENS

Viborg kommun

Viborgs kommun i Danmark, har investerat i framtidsäkrad och energieffektiv utomhusbelysning till bland annat den nya stadsdelen Arnbjerg. På villagator, ringled och gång- och cykelvägar i området finns cirka 2 000 armaturer utrustade med Citygrid. 

Citygrid logo.png

Ett system från Seneco, som är en del av Fagerhult Group.

Kontakta oss så pratar vi om ditt nästa projekt

Vi vet att både utmaningar och behov skiljer sig beroende på vem du är och i vilken fas av projektet du jobbar. Vår inblick i projekteringsprocessen gör det enklare för dig att göra rätt.