Citygrid

Så fungerar det

Citygrid är ett intelligent styrsystem som möjliggör energieffektiva belysningsanläggningar där man kan anpassa ljuset efter behoven för den specifika platsen. Vid närvarodetektering regleras ett bestämt antal armaturer upp till en förutbestämd ljusnivå, t.ex. 100 %. De tänds upp framför dig och förblir tända bakom dig en inställd tid efter att du har passerat.

 


Citygrid_Princip.png


Närvarodetektering sker med en PIR-sensor och armaturerna kommunicerar via ett radioprotokoll (6LoWPAN 868,3 MHz).

Stor potentiell energibesparing

Med hjälp av Citygrid kan du spara en stor mängd energi och samtidigt bevara känslan av trygghet och god visuell komfort. Den stora energibesparingen är möjlig eftersom man dimrar ner armaturerna till en låg nivå, t.ex. 20 %, när ingen längre är närvarande.

Öppet och skalbart

Systemet är både öppet och skalbart; du kan enkelt lägga till extra armaturer, ändra eller optimera en befintlig installation och när som helst uppgradera till Connected Solution. Systemet konfigureras via Citygrid-appen som finns tillgänglig för Android-enheter (ej iOS-enheter) och installeras via Google Play.

Citygrid-sensorn kan vara inbyggd i armatur, sitta på en Zhaga-sockel eller på en Citygrid On Pole-enhet.

Enkel programmering

Systemet programmeras enkelt med hjälp av en app och en bluetooth-dongel på plats vid anläggningen. Systemet är dubbelriktat, vilket innebär att alla armaturer agerar både som master- och slavarmatur som kommunicerar med varandra. Efter första programmeringen, räcker det med att du kopplar upp dig mot en armatur för att nå flera.

Varje anläggning tilldelas en unik identitet och ett lösenord som du anger för att ansluta. Med en tydlig kartöversikt över armaturerna kan du bestämma hur många armaturer som ska tändas upp vid närvaro, under hur lång tid och till vilken nivå de ska dimmas efter sista närvaro. Gör dina egna inställningar lämpade efter trafikförhållanden, eller välj mellan de förinställda belysningsscenerna som medföljer appen. Citygrid finns för Android-enheter. Ladda ner appen i Google Play.

citygridmockup3 400px.png citygridmockup2 400px.png
Produkter för olika behov

Versions of Citygrid in luminaires 3.png


Inbyggt i armatur

Armaturer kan ha integrerade Citygrid-enheter och PIR-sensorer för närvarokontroll och kommunicerar med varandra trådlöst via ett radioprotokoll.

On Pole-enhet

Citygrids externa On Pole-enhet styr armaturen via DALI och On Pole-enheterna kommunicerar med varandra trådlöst via ett radioprotokoll. Resultatet är en öppen lösning där styrsystemet kan användas för alla LED-armaturer, oavsett tillverkare. Med andra ord är du inte hänvisad till att använda en enda leverantör.

Zhaga-enheter

Citygrid erbjuds också med separata Zhaga-noder för montage i Zhaga-sockel på armaturer som är förberedda med det, enligt Zhaga book 18. Det finns enheter för enbart kommunikation som man kan använda i kombination med en kompatibel DALI närvarosensor, alternativt en enhet som har båda delarna inbyggt i samma hus. Enheterna kommunicerar med varandra trådlöst via ett radioprotokoll. Resultatet är en öppen lösning där styrsystemet kan användas för alla LED-armaturer, oavsett tillverkare. Med andra ord är du inte hänvisad till att använda en enda leverantör.